Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 5. 9. 2014

Podpisana pogodba o prodaji družbe Aerodrom Ljubljana, d. d.

Slovenski državni holding, d. d., (v nadaljevanju: SDH) je po uspešno zaključenih pogajanjih med SDH in družbo Fraport AG iz Nemčije (Fraport) v svojem imenu in imenu in za račun Republike Slovenije skupaj s preostalimi člani konzorcija prodajalcev z družbo Fraport sklenil pogodbo o prodaji 2.868.116 (75,5%) delnic družbe Aerodrom Ljubljana, d. d..

 

Poleg SDH so pogodbo o prodaji delnic družbe Aerodrom Ljubljana, d. d. podpisali še: Kapitalska družba, d. d., Zavarovalnica Triglav, d. d., KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o., Modra Zavarovalnica, d. d., in Abanka Vipa, d. d..

 

Po zaključenem prenosu delnic namerava družba Fraport objaviti ponudbo za prevzem preostalih delnic v skladu z Zakonom o prevzemih.

 

Postopek prodaje je vodil in koordiniral SDH, v sodelovanju finančnega svetovalca, družbe KPMG in pravnega svetovalca, odvetniške družbe Schoenherr. Celotni postopek prodaje je potekal v dveh fazah, pri čemer je bil vzpostavljen kontakt z zelo širokim naborom investitorjev s celega sveta. Postopek prodaje je potekal transparentno in enakopravno do vseh investitorjev v prodajnem postopku ter v skladu z mednarodno prakso na tem področju.   

 

Na podlagi konkurenčnega prodajnega postopka je bila za končnega kupca izbrana družba Fraport, ki je delnice kupila po ceni 61,75 EUR za delnico, kar pomeni, da celotna vrednost družbe Aerodrom Ljubljana, d. d., znaša 234.435.542,25 EUR. Dosežena cena na delnico predstavlja približno 21,4 mnogokratnik EBITDA.

 

Družba Fraport AG je lastnik in upravljavec letališč po celem svetu in sicer na današnji dan upravlja 10 letališč. Njihovo letališče v Frankfurtu je eno izmed glavnih svetovnih letališč, tako po obsegu potnikov, kot tudi po obsegu tovora. V letu 2013 je imelo 58 milijonov potnikov, celotna skupina Fraport pa 2,56 milijarde EUR prihodkov ter 236 milijonov EUR čistega dobička.

 

Tržna kapitalizacija družbe je na dan 31. decembra 2013 znašala okoli 5,0 milijard EUR. Fraport je od leta 2001 javna delniška družba, in njena največja institucionalna lastnika sta zvezna dežela Hessen in holding mesta Frankfurt na Maini.

 

Namen Fraporta je okrepiti strateško konkurenčnost ljubljanskega letališča, tako v korist njegovih uporabnikov, kot tudi celotnega slovenskega gospodarstva.

 

SDH ocenjuje, da je prodaja družbe Aerodrom Ljubljana, d. d., uspešno zaključena in da se bo s prodajo, poleg dosežene izjemno visoke cene na delnico, zagotovil tudi nadaljnji razvoj letališča v eno od pomembnejših letališč v regiji.

Nazaj na novice