Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 15. 10. 2018

Informacija s seje NS SDH z dne 15. 10. 2018

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga d. d. (NS SDH), se je dne 15. 10. 2018 sestal na redni seji, na kateri se je med drugim seznanil z Informacijo o prodajnem postopku NLB in podal soglasje:

  • k bistvenim elementom Prospekta v zvezi s ponudbo delnic NLB v obliki ponudbe delnic in globalnih potrdil o lastništvu, ki se nanašajo na informacije o Delničarju, Prodajalcu, delnicah NLB in ponudbi;
  • ter k skupni izjavi SDH in NLB glede nameravane izvedbe ponudbe delnic NLB javnosti ter njihovi uvrstitvi na borzo (Intention to Float – ITF).

V nadaljevanju seje je NS SDH obravnaval in potrdil Letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2017.

Nazaj na novice