Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 14. 1. 2014

Podpis Mandatne pogodbe s finančnim svetovalcem pri prodaji 100% deleža v družbi Nova KBM, d.d.

Republika Slovenije (v nadaljevanju: RS) je po izrednih ukrepih Banke Slovenije z dnem 18. 12. 2013 postala edini, 100% delničar Nove KBM, d. d.. Slovenska odškodninska družba, d. d. (v nadaljevanju: SOD), ki je v imenu RS vodila postopek izbora finančnega svetovalca pri prodaji delnic Nove KBM, d. d., je dne 20. 11. 2013  poslala 10 potencialnim finančnim svetovalcem (mednarodnim finančnim institucijam) prošnjo za oddajo ponudbe za izvedbo storitev finančnega svetovanja (Request for proposals – RfP). Rok za oddajo ponudb se je iztekel dne 2. 12. 2013. Do roka je SOD prejel 4 ponudbe.

 

Na podlagi ocenjevanja izboljšanih ponudb je bil kot najboljši ponudnik izbran Lazard Frères (v nadaljevanju: Lazard), s katerim so se izvedla pogajanja za sklenitev mandatne pogodbe ter se jih je še dodatno pozvalo h končnemu izboljšanju ponudbe.

Reference Lazard so na področju finančnega svetovanja finančnim institucijam obsežne in kvalitetne. Naj omenimo le nekatere: restrukturiranje Hungarian Bank, nakup MKB Unionbank, rekapitalizacija BAWAG PSK,  restrukturiranje BTA Bank, svetovanje Sberbank pri nakupu Troika Dialog.

 

Z Mandatno pogodbo finančni svetovalec Lazard s skrbnostjo dobrega strokovnjaka prevzema svetovanje pri prodaji delnic družbe Nova KBM, d. d.. Obveznosti finančnega svetovalca so predvsem, da predlaga najustreznejšo metodo in čas izvedbe prodaje, predlaga in organizira postopek izbire kupca, pripravi podrobno časovnico postopka prodaje, predlaga in povabi vse perspektivne kupce, pripravi razno dokumentacijo v postopku prodaje, predlaga izbor ožjega kroga kupcev, koordinira potek skrbnega pregleda, koordinira in skupaj s prodajalci izvede pogajanja s perspektivnimi kupci, poda predlog za izbiro kupca, poda predlog dejanj, ki so potrebna za sklenitev in realizacijo posla prodaje, idr.

 

SOD s podpisom Mandatne pogodbe s finančnim svetovalcem Lazard nadaljuje prodajni postopek družbe Nova KBM, d. d., v skladu s sklepom Državnega zbora z dne 21. 6. 2013.

Nazaj na novice