Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 18. 6. 2019

Obvestilo o začetku postopka nameravane prodaje delnic NLB

»Republika Slovenija, ki jo zastopa Slovenski državni holding, d. d. je začela postopek nameravane prodaje do 1.999.999 navadnih delnic izdajatelja Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana (»Družba«), ki predstavljajo 10% osnovnega kapitala Družbe manj eno delnico, in sicer v obliki pospešenega zbiranja potencialnih nakupnih naročil dobro poučenih vlagateljev (t.i. accelerated bookbuild) za nakup delnic ali globalnih potrdil o lastništvu, ki predstavljajo delnice.«

Nazaj na novice