Ustvarjamo vrednost kapitalskih naložb za lastnika.

UPRAVLJANJE NALOŽB

Odgovorno, skrbno in gospodarno upravljamo kapitalske naložbe države.

REZULTATI UPRAVLJANJA

Naše upravljanje je ciljno naravnano.

SKUPŠČINE DRUŽB

Napovednik in poročila skupščin družb ter sklepi ustanovitelja

Kandidacijski postopek za nadzornike

Izvajamo kandidacijske postopke za nove nadzornike.

Uprava SDH in predstavniki družbe META Ventures, S.r.l. ter META Ingenium, d. o. o. so sklenili izvensodno poravnavo v gospodarskem sporu, izhajajočem iz postopka prodaje manjšinskega deleža RS v družbi tveganega kapitala META Ingenium, d. o. o., ki je bila dne 25. julija 2022 realizirana.

Pri svojem delovanju upoštevamo načelo:

skrbnosti in odgovornosti,

neodvisnosti,

preglednosti,

gospodarnosti.

Predstavitev 20 največjih družb v RS

Napovednik izobraževanj za nadzornike

Koledar skupščin

9. 9. Telekom Slovenije, d. d.
30. 8. VGP Kranj d. d.
29. 8. Casino Bled, d.d.
26. 8. Sava d. d.
22. 8. HIT d. d.
Celotni koledar