Ustvarjamo vrednost kapitalskih naložb za lastnika.

UPRAVLJANJE NALOŽB

Odgovorno, skrbno in gospodarno upravljamo kapitalske naložbe države.

REZULTATI UPRAVLJANJA

Naše upravljanje je ciljno naravnano.

SKUPŠČINE DRUŽB

Napovednik in poročila skupščin družb

Kandidacijski postopek za nadzornike

Izvajamo kandidacijske postopke za nove nadzornike.

Sporočila za javnost
30. 4. 2021
Izplačilo regresa za letni dopust za leto 2021
Slovenski državni holding d. d. je na podlagi določb ZDR-1 dne 23. aprila 2021 vsem zaposlenim izplačal regres za letni dopust za leto 2021 v višini 1.200 EUR.
Informacije s sej NS SDH
21. 4. 2021
Janez Tomšič imenovan za člana uprave SDH
Danes, dne 21. aprila 2021 je NS SDH soglasno imenoval Janeza Tomšiča za novega člana uprave SDH. Mandat bo nastopil 23. aprila 2021, z dnem 22. aprila 2021 pa preneha mandat Vanessi Grmek, ki je bila 1. februarja 2021 imenovana na podlagi sklepa sodišča.
Informacije s sej NS SDH
21. 4. 2021
Informacije s seje NS SDH z dne 21. aprila 2021
Dne 21. aprila 2021 se je na redni seji sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki se je seznanil s poročilom o izvajanju dejavnosti pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto za prvi kvartal 2021 in o ustni informaciji predsednika revizijske komisije o poteku dveh rednih sej.

Pri svojem delovanju upoštevamo načelo:

skrbnosti in odgovornosti,

neodvisnosti,

preglednosti,

gospodarnosti.

Predstavitev 20 največjih družb v RS

Napovednik izobraževanj za nadzornike

Koledar skupščin

31. 5. Intereuropa d. d.
25. 5. Pozavarovalnica Sava, d.d.
25. 5. Zavarovalnica Triglav d. d.
25. 5. Sava d. d.
24. 5. Adria Turistično podjetje d. o. o.
Celotni koledar