Ustvarjamo vrednost kapitalskih naložb za lastnika.

UPRAVLJANJE NALOŽB

Odgovorno, skrbno in gospodarno upravljamo kapitalske naložbe države.

REZULTATI UPRAVLJANJA

Naše upravljanje je ciljno naravnano.

SEZNAM NALOŽB

Pregled neposrednih naložb države

Kandidacijski postopek za nadzornike

Izvajamo kandidacijske postopke za nove nadzornike.

Ljubljana, 25. oktober 2019 – Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je na podlagi 67. člena ZSDH-1, ki nalaga spremljanje učinkovitosti poslovanja državnih družb, pripravil Letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2018. Poročilo izkazuje, da so se dobri rezultati upravljanja ob ugodnem gospodarskem okolju nadaljevali tudi v letu 2018.
Informacije s sej NS SDH
28. 11. 2019
Informacija s seje NS SDH z dne 27. 11. 2019
Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga d. d. (NS SDH), se je dne 27. 11. 2019 sestal na redni seji, na kateri je podal naslednja soglasja:

Pri svojem delovanju upoštevamo načelo:

skrbnosti in odgovornosti,

neodvisnosti,

preglednosti,

gospodarnosti.

Predstavitev 20 največjih družb v RS

Napovednik izobraževanj za nadzornike

Koledar skupščin

30. 12. Intereuropa d. d.
23. 12. Cinkarna Celje d. d.
19. 12. Vodnogospodarsko podjetje Drava d. o. o.
17. 12. Inkos d. o. o.
12. 12. Petrol d. d.
Celotni koledar