Ustvarjamo vrednost kapitalskih naložb za lastnika.

UPRAVLJANJE NALOŽB

Odgovorno, skrbno in gospodarno upravljamo kapitalske naložbe države.

REZULTATI UPRAVLJANJA

Naše upravljanje je ciljno naravnano.

SEZNAM NALOŽB

Pregled neposrednih naložb države

Kandidacijski postopek za nadzornike

Izvajamo kandidacijske postopke za nove nadzornike.

Sporočila za javnost
17. 6. 2019
Seja NS SDH prestavljena
Nadzorni svet SDH (NS SDH) je z namenom temeljite proučitve delovnega gradiva, ki je bilo članom NS SDH in zunanjim vabljenim na seje NS SDH poslano ob sklicu izredne seje NS SDH v petek ...

Pri svojem delovanju upoštevamo načelo:

skrbnosti in odgovornosti,

neodvisnosti,

preglednosti,

gospodarnosti.

Predstavitev 20 največjih družb v RS

Napovednik izobraževanj za nadzornike

Koledar skupščin

27. 6. Elektro Gorenjska, d. d.
21. 6. Savaprojekt d. d.
21. 6. Casino Portorož d. d.
20. 6. Casino Bled, d.d.
19. 6. Vodnogospodarsko podjetje Drava d. o. o.
Celotni koledar