Ustvarjamo vrednost kapitalskih naložb za lastnika.

UPRAVLJANJE NALOŽB

Odgovorno, skrbno in gospodarno upravljamo kapitalske naložbe države.

REZULTATI UPRAVLJANJA

Naše upravljanje je ciljno naravnano.

SEZNAM NALOŽB

Pregled neposrednih naložb države

Kandidacijski postopek za nadzornike

Izvajamo kandidacijske postopke za nove nadzornike.

Sporočila za javnost
13. 3. 2019
Informacija s seje NS SDH z dne 13. 3. 2019
Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga d. d. (NS SDH), se je dne 13. 3. 2019 sestal na redni seji, na kateri je med drugim potrdil spremembe Politike

Pri svojem delovanju upoštevamo načelo:

skrbnosti in odgovornosti,

neodvisnosti,

preglednosti,

gospodarnosti.

Predstavitev 20 največjih družb v RS

Koledar skupščin

18. 4. Petrol d. d.
11. 4. Perutnina Ptuj d. d.
4. 4. Loterija Slovenije d. d.
28. 3. Varnost sistemi d. o. o.
27. 3. Vodnogospodarsko podjetje Drava d. o. o.
Celotni koledar