Ustvarjamo vrednost kapitalskih naložb za lastnika.

UPRAVLJANJE NALOŽB

Odgovorno, skrbno in gospodarno upravljamo kapitalske naložbe države.

REZULTATI UPRAVLJANJA

Naše upravljanje je ciljno naravnano.

SEZNAM NALOŽB

Pregled neposrednih naložb države

Kandidacijski postopek za nadzornike

Izvajamo kandidacijske postopke za nove nadzornike.

Sporočila za javnost
9. 11. 2018
Objava končne ponudbene cene
Po objavi obvestila Družbe z dne 26. oktobra 2018 o razponu cene in objavi prospekta v zvezi s ponudbo Delnic Družbe in GDR (»Ponudba«), NLB in Republika Slovenija (»Delničar Prodajalec«),
Sporočila za javnost
9. 11. 2018
OBVESTILO O CENI
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA (»NLB«) in REPUBLIKA SLOVENIJA (»Delničar Prodajalec«), ki jo zastopa SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING D.D.,

Pri svojem delovanju upoštevamo načelo:

skrbnosti in odgovornosti,

neodvisnosti,

preglednosti,

gospodarnosti.

Predstavitev 20 največjih družb v RS