Ustvarjamo vrednost kapitalskih naložb za lastnika.

UPRAVLJANJE NALOŽB

Odgovorno, skrbno in gospodarno upravljamo kapitalske naložbe države.

REZULTATI UPRAVLJANJA

Naše upravljanje je ciljno naravnano.

SEZNAM NALOŽB

Pregled neposrednih naložb države

Kandidacijski postopek za nadzornike

Izvajamo kandidacijske postopke za nove nadzornike.

Ljubljana, 23. oktober 2020 – Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je na podlagi 67. člena ZSDH-1, ki nalaga spremljanje učinkovitosti poslovanja državnih družb, pripravil Letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2019. Dobro poslovanje družb portfelja RS in SDH, ugodno gospodarsko okolje in aktivno upravljanje so pripomogli k dobrim rezultatom portfelja RS in SDH v letu 2019, ki presegajo ciljne vrednosti, določene v Letnem načrtu upravljanja (LNU). Poročilo za lani izkazuje najvišjo čisto dobičkonosnost lastniškega kapitala portfelja SDH do sedaj.
Informacije s sej NS SDH
25. 11. 2020
Informacija s seje NS SDH z dne 25. 11. 2020
Dne 25. novembra 2020 se je na redni seji sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je, med drugim, obravnaval poročilo o poslovanju SDH za obdobje prvih devetih mesecev 2020.
Od 16. do 20. novembra 2020 bo potekal Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah (angl. International Fraud Awerness Week) pod krovno organizacijo družbe Deloitte Slovenija in partnerjev ter častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije.

Pri svojem delovanju upoštevamo načelo:

skrbnosti in odgovornosti,

neodvisnosti,

preglednosti,

gospodarnosti.

Predstavitev 20 največjih družb v RS

Napovednik izobraževanj za nadzornike

Koledar skupščin

28. 12. Petrol d. d.
9. 12. CSS d. o. o.
3. 12. Adria Turistično podjetje d. o. o.
Celotni koledar