Ustvarjamo vrednost kapitalskih naložb za lastnika.

UPRAVLJANJE NALOŽB

Odgovorno, skrbno in gospodarno upravljamo kapitalske naložbe države.

REZULTATI UPRAVLJANJA

Naše upravljanje je ciljno naravnano.

SKUPŠČINE DRUŽB

Napovednik in poročila skupščin družb ter sklepi ustanovitelja

Kandidacijski postopek za nadzornike

Izvajamo kandidacijske postopke za nove nadzornike.

Holding Slovenske elektrarne (HSE) je danes lastniku vrnil dodatnih 100 milijonov evrov iz naslova naknadnega vplačila kapitala, prejetega na podlagi sklepa SDH iz decembra 2022. Skupaj je tako družba državi vrnila že 342 od prejetih 492 milijonov evrov naknadnih vplačil. Vračilo preostalih 150 milijonov evrov je predvideno v letu 2024, pri čemer bo lastnik pri določitvi dinamike vračila tega zneska upošteval razmere na trgu in druge relevantne poslovne okoliščine, s ciljem da sta zagotovljena stabilnost poslovanja skupine HSE in gospodarno upravljanje s sredstvi.

Pri svojem delovanju upoštevamo načelo:

skrbnosti in odgovornosti,

neodvisnosti,

preglednosti,

gospodarnosti.

Predstavitev 20 največjih družb v RS

Napovednik izobraževanj za nadzornike

Koledar skupščin

5. 3. Cetis d. d.
Celotni koledar