Ustvarjamo vrednost kapitalskih naložb za lastnika.

UPRAVLJANJE NALOŽB

Odgovorno, skrbno in gospodarno upravljamo kapitalske naložbe države.

REZULTATI UPRAVLJANJA

Naše upravljanje je ciljno naravnano.

SKUPŠČINE DRUŽB

Napovednik in poročila skupščin družb

Kandidacijski postopek za nadzornike

Izvajamo kandidacijske postopke za nove nadzornike.

Sporočila za javnost
28. 4. 2022
Regres 2022
Slovenski državni holding d. d. je na podlagi določb ZDR-1 dne 20. aprila 2022 vsem zaposlenim izplačal regres za letni dopust za leto 2021 v višini 1.900 EUR.
Informacije s sej NS SDH
20. 4. 2022
Informacija s seje NS SDH z dne 20. 4. 2022
Na redni seji se je sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je, med drugim, obravnaval Poročilo o izvajanju dejavnosti pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022.
Informacije s sej ESSO
14. 4. 2022
Informacija s seje ESSO z dne 14. april 2022
Na redni seji so se dne 14. aprila 2022 sestali člani Ekonomsko socialnega strokovnega odbora (ESSO). ESSO je posvetovalno telo uprave SDH, ki daje mnenja in pobude s področja ekonomsko socialnih zadev.
Informacije s sej NS SDH
22. 3. 2022
Informacija s seje NS SDH z dne 22. marca 2022
Na redni seji se je sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki se je, med drugim, seznanil z ustno informacijo predsednice revizijske komisije o poteku redne seje revizijske komisije ter se seznanil s Priporočili SDH za sprejem politik prejemkov organov vodenja, ki jih je SDH javno objavil dne 16. marca 2022.

Pri svojem delovanju upoštevamo načelo:

skrbnosti in odgovornosti,

neodvisnosti,

preglednosti,

gospodarnosti.

Predstavitev 20 največjih družb v RS

Napovednik izobraževanj za nadzornike

Koledar skupščin

7. 6. Adria Turistično podjetje d. o. o.
6. 6. Luka Koper, d. d.
25. 5. Elektro Ljubljana d. d.
24. 5. Zavarovalnica Triglav d. d.
23. 5. Elektro Maribor d. d.
Celotni koledar