Ustvarjamo vrednost kapitalskih naložb za lastnika.

UPRAVLJANJE NALOŽB

Odgovorno, skrbno in gospodarno upravljamo kapitalske naložbe države.

REZULTATI UPRAVLJANJA

Naše upravljanje je ciljno naravnano.

SKUPŠČINE DRUŽB

Napovednik in poročila skupščin družb ter sklepi ustanovitelja

Kandidacijski postopek za nadzornike

Izvajamo kandidacijske postopke za nove nadzornike.

Danes, dne 5. decembra 2022, je Republika Slovenija vplačala prvo od dveh tranš potrebnih finančnih sredstev za premostitev likvidnostnega primanjkljaja Skupine HSE v obliki naknadnih vplačil kapitala, in sicer v višini 300 mio EUR, druga v višini 192 mio EUR, pa bo predvidoma vplačana do 15. decembra 2022, po odobritvi dopolnitve Letnega načrta upravljanja s strani Vlade RS.

Pri svojem delovanju upoštevamo načelo:

skrbnosti in odgovornosti,

neodvisnosti,

preglednosti,

gospodarnosti.

Predstavitev 20 največjih družb v RS

Napovednik izobraževanj za nadzornike

Koledar skupščin

7. 2. Elektro Maribor d. d.
6. 2. Luka Koper, d. d.
Celotni koledar