Ustvarjamo vrednost kapitalskih naložb za lastnika.

UPRAVLJANJE NALOŽB

Odgovorno, skrbno in gospodarno upravljamo kapitalske naložbe države.

REZULTATI UPRAVLJANJA

Naše upravljanje je ciljno naravnano.

SKUPŠČINE DRUŽB

Napovednik in poročila skupščin družb ter sklepi ustanovitelja

Kandidacijski postopek za nadzornike

Izvajamo kandidacijske postopke za nove nadzornike.

Ljubljana, 4. maj 2023 – SDH je prenovil tri pomembne akte upravljanja: Politiko upravljanja SDH, Priporočila in pričakovanja SDH ter Pravilnik o presoji potencialnih kandidatov za člane organov nadzora in vodenja družb s kapitalsko naložbo države. Do konca leta 2023 namerava SDH prenoviti še Kodeks upravljanja kapitalskih naložb države.
Ljubljana, 18. maj 2023 – Uprava SDH je v vlogi ustanovitelja podrobno preučila investicijski projekt v zvezi z nabavo novih voznih sredstev družbe Slovenske železnice in na svoji redni seji 16. maja 2023 podala soglasje k poslu odvisne družbe SŽ - Potniški promet, d. o. o., za nakup 20 novih potniških garnitur. Pogodba v vrednosti 148,3 milijona EUR brez DDV bo sklenjena s poljskim proizvajalcem Stadler.

Pri svojem delovanju upoštevamo načelo:

skrbnosti in odgovornosti,

neodvisnosti,

preglednosti,

gospodarnosti.

Predstavitev 20 največjih družb v RS

Napovednik izobraževanj za nadzornike

Koledar skupščin

5. 6. Pozavarovalnica Sava, d.d.
1. 6. CSS d. o. o.
31. 5. THERMANA D. D.
31. 5. VGP DRAVA Ptuj d.o.o.
30. 5. SIJ - Slovenska industrija jekla d. d.
Celotni koledar