Ustvarjamo vrednost kapitalskih naložb za lastnika.

UPRAVLJANJE NALOŽB

Odgovorno, skrbno in gospodarno upravljamo kapitalske naložbe države.

REZULTATI UPRAVLJANJA

Naše upravljanje je ciljno naravnano.

SEZNAM NALOŽB

Pregled neposrednih naložb države

Kandidacijski postopek za nadzornike

Izvajamo kandidacijske postopke za nove nadzornike.

Sporočila za javnost
21. 9. 2018
Vanessa Grmek, nova članica uprave SDH
Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 21. septembra 2018 sklenilo, da se za članico uprave Slovenskega državnega holdinga d. d. (SDH) imenuje Vanesso Grmek.
Informacije s sej NS SDH
12. 9. 2018
Informacija s seje NS SDH z dne 12. 9. 2018
Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga d. d. (NS SDH), se je dne 12. 9. 2018 sestal na redni seji, na kateri je med drugim obravnaval Polletno poročilo družbe

Pri svojem delovanju upoštevamo načelo:

skrbnosti in odgovornosti,

neodvisnosti,

preglednosti,

gospodarnosti.