Ustvarjamo vrednost kapitalskih naložb za lastnika.

UPRAVLJANJE NALOŽB

Odgovorno, skrbno in gospodarno upravljamo kapitalske naložbe države.

REZULTATI UPRAVLJANJA

Naše upravljanje je ciljno naravnano.

SEZNAM NALOŽB

Pregled neposrednih naložb države

Kandidacijski postopek za nadzornike

Izvajamo kandidacijske postopke za nove nadzornike.

Informacije s sej NS SDH
1. 7. 2020
Informacija s seje NS SDH z dne 1. 7. 2020
Dne 1. julija 2020 se je na redni seji sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je na predlog uprave obravnaval gradivo za sklic redne letne skupščine družbe SDH, d. d., ki ga bo posredoval Vladi Republike Slovenije, ki skladno z ZSDH-1 opravlja naloge skupščine SDH.
Sporočila za javnost
24. 6. 2020
SDH uspešno odplačal obveznico SOS3
Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je danes, dne 24. junija 2020 odplačal vse obveznosti iz izdane 5- letne obveznice SOS3, ki je bila od avgusta 2015 uvrščena na trg obveznic Ljubljanske borze.
Sporočila za javnost
12. 6. 2020
Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah 2020
Ljubljana, 11. junij 2020. - Na Računskem sodišču RS se je danes že drugo leto zapored odvila podpisna slovesnost v okviru sodelovanja za skupen boj proti korupciji, prevaram in finančnemu kriminalu. V letošnjem letu je kar 18 partnerjev s podpisom sporazuma o sodelovanju javno izrazilo podporo iniciativi 'Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah 2020'. Letos se bodo zato v tednu med 16. in 20. novembrom odvili številni dogodki, konference in okrogle mize, vse z namenom ozaveščanja širše javnosti o problematiki, ki se dotika vseh nas.
Sporočila za javnost
10. 6. 2020
Izplačilo regresa za letni dopust za leto 2020
Slovenski državni holding d. d. je na podlagi določb ZDR-1 dne 5. junija 2020 vsem zaposlenim izplačal regres za letni dopust za leto 2020 v višini 1.200 EUR.

Pri svojem delovanju upoštevamo načelo:

skrbnosti in odgovornosti,

neodvisnosti,

preglednosti,

gospodarnosti.

Predstavitev 20 največjih družb v RS

Napovednik izobraževanj za nadzornike

Koledar skupščin

23. 7. Petrol d. d.
15. 7. CSS d. o. o.
13. 7. Bodočnost d. o. o.
10. 7. Elektro Primorska, d. d.
9. 7. Krka d. d.
Celotni koledar