Ustvarjamo vrednost kapitalskih naložb za lastnika.

UPRAVLJANJE NALOŽB

Odgovorno, skrbno in gospodarno upravljamo kapitalske naložbe države.

REZULTATI UPRAVLJANJA

Naše upravljanje je ciljno naravnano.

SEZNAM NALOŽB

Pregled neposrednih naložb države

Kandidacijski postopek za nadzornike

Izvajamo kandidacijske postopke za nove nadzornike.

Ljubljana, 5. januar 2021 – Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), se je sestal na izredni seji in se seznanil z izsledki neodvisnega zunanjega pregleda postopka prodaje manjšinske kapitalske naložbe RS v družbi Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d. o. o., ter preučil dejanske in pravne okoliščine prodaje.
Sporočila za javnost
28. 12. 2020
Obvestilo o izplačilu božičnice zaposlenim
Uprava SDH, d. d. je sprejela sklep, da se 24. decembra 2020 vsem zaposlenih, razen upravi, izplača božičnica v višini 720,00 EUR bruto na zaposlenega.
Ljubljana, 23. december 2020 - Vlada Republike Slovenije je na seji dne 23. decembra 2020 podala soglasje k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2021 (LNU). Sprejem dokumenta je za SDH, kot osrednjega upravljavca kapitalskih naložb države ključen, saj predstavlja podlago za izvajanje aktivnosti SDH, jasno odraža pričakovanja lastnika za leto 2021 in omogoča spremljanje uresničevanja zastavljenih ciljev družb v 2021.

Pri svojem delovanju upoštevamo načelo:

skrbnosti in odgovornosti,

neodvisnosti,

preglednosti,

gospodarnosti.

Predstavitev 20 največjih družb v RS

Napovednik izobraževanj za nadzornike

Koledar skupščin

21. 1. Telekom Slovenije, d. d.
Celotni koledar