Ustvarjamo vrednost kapitalskih naložb za lastnika.

UPRAVLJANJE NALOŽB

Odgovorno, skrbno in gospodarno upravljamo kapitalske naložbe države.

REZULTATI UPRAVLJANJA

Naše upravljanje je ciljno naravnano.

SKUPŠČINE DRUŽB

Napovednik in poročila skupščin družb ter sklepi ustanovitelja

Kandidacijski postopek za nadzornike

Izvajamo kandidacijske postopke za nove nadzornike.

Danes, 23. avgusta 2022, se je na izredni seji sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), in soglasno imenoval mag. Žigo Debeljaka za novega predsednika uprave SDH. Mandat bo nastopil 1. septembra 2022, s tem dnem pa preneha mandat dr. Janezu Žlaku, ki je konec junija z NS SDH sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata.
Sporočila za javnost
23. 9. 2022
Skupščina SDH
Vlada Republike Slovenije, ki na podlagi 38. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu uresničuje naloge in pristojnosti skupščine SDH, d. d (v nadaljevanju: družba), je na včerajšnji seji sprejela sklep o seznanitvi z revidiranim letnim poročilom družbe in skupine SDH za poslovno leto 2021

Pri svojem delovanju upoštevamo načelo:

skrbnosti in odgovornosti,

neodvisnosti,

preglednosti,

gospodarnosti.

Predstavitev 20 največjih družb v RS

Napovednik izobraževanj za nadzornike

Koledar skupščin

Celotni koledar