Ustvarjamo vrednost kapitalskih naložb za lastnika.

UPRAVLJANJE NALOŽB

Odgovorno, skrbno in gospodarno upravljamo kapitalske naložbe države.

REZULTATI UPRAVLJANJA

Naše upravljanje je ciljno naravnano.

SKUPŠČINE DRUŽB

Napovednik in poročila skupščin družb ter sklepi ustanovitelja

Kandidacijski postopek za nadzornike

Izvajamo kandidacijske postopke za nove nadzornike.

Sporočila za javnost
26. 4. 2024
Regres 2024
Slovenski državni holding, d. d., je na podlagi določb ZDR-1 dne 26. aprila 2024 izplačal regres za letni dopust za leto 2024 v višini 2.000 EUR bruto.
Donos kapitalskih naložb, s katerimi upravlja SDH, je v letu 2023 po trenutnih podatkih dosegel 10,2 odstotka, kar je najvišji donos od ustanovitve SDH v letu 2014 dalje. V letu 2023 sta RS in SDH prejela tudi 175,5 milijona EUR dividend, kar je prav tako nad letnim načrtom. Vrednost vseh kapitalskih naložb v upravljanju SDH je konec leta 2023 znašala 12,2 milijarde EUR.
Informacije s sej NS SDH
9. 4. 2024
Informacija s seje NS SDH 9.aprila 2024
Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., se je sestal na letošnji drugi redni seji. Med pomembnimi temami sta bila obravnavana tudi Poročilo o upravljanju naložb za leto 2023 in predstavitev sistema ocenjevanja premoženja SDH.

Pri svojem delovanju upoštevamo načelo:

skrbnosti in odgovornosti,

neodvisnosti,

preglednosti,

gospodarnosti.

Predstavitev 20 največjih družb v RS

Napovednik izobraževanj za nadzornike

Koledar skupščin

14. 6. Loterija Slovenije, d. d.
6. 6. VGP DRAVA Ptuj d.o.o.
4. 6. Zavarovalnica Triglav d. d.
30. 5. A. L. P. PECA d. o. o.
27. 5. Pozavarovalnica Sava, d.d.
Celotni koledar