Ustvarjamo vrednost kapitalskih naložb za lastnika.

UPRAVLJANJE NALOŽB

Odgovorno, skrbno in gospodarno upravljamo kapitalske naložbe države.

REZULTATI UPRAVLJANJA

Naše upravljanje je ciljno naravnano.

SEZNAM NALOŽB

Pregled neposrednih naložb države

Kandidacijski postopek za nadzornike

Izvajamo kandidacijske postopke za nove nadzornike.

Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov, Pravil Ljubljanske borze, d. d., ter veljavne zakonodaje, Slovenski državni holding d. d., Ljubljana, objavlja Letno poročilo Skupine SDH in SDH d. d. za leto 2019.
Informacije s sej NS SDH
22. 4. 2020
Informacija s seje NS SDH z dne 22. 4. 2020
Dne 22. aprila 2020 se je na redni seji sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH) in se, med drugim, seznanil z vsebino seje revizijske komisije in seje komisije za tveganja ter s poročilom o izvajanju dejavnosti pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020.

Pri svojem delovanju upoštevamo načelo:

skrbnosti in odgovornosti,

neodvisnosti,

preglednosti,

gospodarnosti.

Predstavitev 20 največjih družb v RS

Koledar skupščin

10. 6. Unior d. d., Zreče
5. 6. Telekom Slovenije, d. d.
2. 6. Zavarovalnica Triglav d. d.
1. 6. SIJ - Slovenska industrija jekla d. d.
28. 5. VGP DRAVA Ptuj d.o.o.
Celotni koledar