Skupščina

Edini delničar je Republika Slovenija, naloge in pristojnosti skupščine pa izvršuje:

Vlada Republike Slovenije.