Nadzorni svet

Nadzorni svet SDH skladno z ZSDH-1 sestavlja pet članov. 

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) sklep o imenovanju članov nadzornega sveta sprejme Državni zbor.

Julija 2020 je nadzorni svet SDH sprejel prenovljen Kodeks etike nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d. d.

Člani nadzornega sveta

Karmen Dietner, predsednica

Karmen Dietner je univerzitetna diplomirana ekonomistka. Ima dolgoletne vodstvene izkušnje kot tudi izkušnje iz nadzora večjih gospodarskih družb.

Svojo poslovno pot je začela kot revizorka in se nato ukvarjala z lastninskim preoblikovanjem podjetij. Leta 1998 je postala namestnica direktorja Slovenske odškodninske družbe. Sodelovala je v več nadzornih svetih: Mercator d. d., Luka Koper d. d., SKB banka d. d, Loterija Slovenije d. d.

Leta 2001 je sodelovala pri vzpostavljanju Pokojninske družbe A, kjer je kot članica uprave delovala do leta 2015, ko je postala predsednica uprave te družbe.

Ima tudi potrdilo o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in upravnega odbora. 

 

Prvo imenovanje na funkcijo: 19. 12. 2018

Konec funkcije/mandata: 19. 12. 2023

Izjava o neodvisnosti in o odsotnosti nasprotja interesov člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe

(kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države)

Janez Vipotnik, namestnik predsednice

Janez Vipotnik je diplomirani ekonomist Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani z dolgoletnimi izkusnjami na področju poslovnih financ, vodenja poslovnega sistema in upravljanja podjetij v Sloveniji ter v drugih državah (Švica, Velika Britanija).

Janez Vipotnik ima znanja na področju oblikovanja in udejanjanja strategij in prestrukturiranja podjetij kot tudi prodaj podjetij. Ima izkušnje tudi iz članstva večih upravnih odborov kot npr. Iskrinih podjetij v tujini in predhodnic NLB.

Dolga leta je bil zaposlen v Iskri Commerce na različnih vodilnih in vodstvenih funkcijah (vodja izvoznega sektorja, finančni direktor, glavni direktor), medtem ko je bil v času od 1990 do 1992 predsednik uprave Iskra Holding, d. d., od 1992 do 1996 pa izvršni direktor (Director and CEO) Cranex GmbH v Švici. Od 1996 do 2015 je vodil Mahle Letrika UK Ltd oziroma njene predhodnice Iskro UK Ltd in Letriko UK Ltd (Chairman and Managing Director). Od leta 2016 je v pokoju in se ukvarja s poslovnim svetovanjem.

Dodatno se je usposabljal na International Marketing Institute, Boston, IMD Lausanne in Iskrini Poslovodni šoli. Od leta 1997 je član IoD, Institute of Directors v Londonu.

 

Prvo imenovanje na funkcijo: 14. 12. 2017

Konec funkcije/mandata: 14. 12. 2022

Izjava o neodvisnosti in o odsotnosti nasprotja interesov člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe

(kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države)

mag. Ivan Simič, član

Mag. Ivan Simič je davčni svetovalec, predavatelj, avtor in soavtor knjig in priročnikov o davkih, nekdanji direktor slovenske (2006 do 2008) in srbske (2013) davčne uprave, nekdanji član Fiskalnega svet Republike Slovenije (2009 – 2012), V letih 2009 in 2010 je bil tudi predsednik Nogometne zveze Slovenije in dvakrat (2008 in 2013) predsednik evropskega združenja davčnih uprav (IOTA). Končal je Pravno fakulteto v Ljubljani in magistrski študij davčnega prava na Pravni fakulteti v Mariboru.

V času, ko je bil direktor Davčne uprave Republike Slovenije (dve leti in pol) je bil uveden informativni izračun dohodnine, ukinjeno je bilo plačevanje upravnih taks v davčnih postopkih in uvedene so bile mnoge poenostavitve v poslovanju davčnega organa. Mnoge procesne poenostavitve in izboljšave kot tudi elektronsko poslovanje so bile uvedene tudi v Davčni upravi Republike Srbije v času njegovega vodenja (11 mesecev).

V letih 2006 – 2019 je bil, po izboru uporabnikov spletnega portala Tax-Fin-Lex, dvanajstkrat izbran za najuglednejšega davčnega strokovnjaka v Sloveniji. Leta 2013 pa je bil v organizaciji Evropskega združenja manager iz Sarajeva, izbran za »najuglednejšega davčnega strokovnjaka v jugovzhodni Evropi« in to za izjemni prispevek pri uvajanju pozitivnih sprememb v davčnih sistemih Republike Slovenije in Republike Srbije.

NALED – Nacionalna aliansa za lokalni ekonomski razvoj i RTS – Radiotelevizija Srbije sta ga leta 2013 izbrali za Reformatorja leta v Srbiji v kategoriji »Vodja upravnega organa« in to zaradi tega, ker je sprožil vitalne projekte in dal pobude, kako bi se poenostavili administrativni postopki davčnih prijav v Srbiji.

Je predsednik Davčno svetovalne zbornice Slovenije in večinski lastnik holdinga Skupina Simič & partnerji d. o. o., ki ima v lasti več družb, ki se ukvarjajo z davčnim svetovanjem, računovodstvom, izobraževanjem davčnih zavezancev in izdajanjem revije o davkih – DENAR.

 

Prvo imenovanje na funkcijo: 17. 7. 2020

Konec funkcije/mandata: 17. 7. 2025

 

Izjava o neodvisnosti in o odsotnosti nasprotja interesov člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe

(kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države)

Franjo Bobinac, član

Franjo Bobinac je slovenski gospodarstvenik in športni funkcionar z bogatimi mednarodnimi izkušnjami na različnih poslovnih področjih. Univerzitetni študij je dokončal na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, v Parizu pa je leta 1997 končal študij MBA na ESCP Business School.

Od leta 2018 dalje je podpredsednik v multinacionalki Hisense International Co., Ltd., ki je eden izmed vodilnih svetovnih proizvajalcev potrošniške elektronike in gospodinjskih aparatov, kjer pokriva področje globalnega marketinga in upravljanja blagovnih znamk za Skupino Hisense, ki je istega leta prevzela Gorenje.

Med letoma 2003 in 2019 je deloval kot predsednik uprave Skupine Gorenje, ki je v času njegovega vodenja vzpostavila nekatere ključne vzvode za mednarodno konkuriranje, vključno s postavitvijo proizvodnih kapacitet v Srbiji, razvojem novih tržnih poti, razvojem lastnih premijskih blagovnih znamk, prevzemom češkega proizvajalca štedilnikov Mora Moravia, nizozemskega specialista za vgradne aparate, Atag, ter švedskega proizvajalca pomivalnih in pralnih strojev Asko. Ima velike izkušnje s korporativnim upravljanjem, ki izhajajo tudi iz zelo razvejane in mednarodne lastniške strukture Skupine Gorenje v preteklosti. Dolgo vrsto let je bila namreč solastnik Gorenja tudi Mednarodna finančna korporacija kot del Svetovne banke.

Izkušnje ima tudi s predsedovanji in članstvi v nadzornih svetih. Kot predsednik nadzornih svetov je deloval v številnih povezanih podjetjih Skupine Gorenje, nekaj časa pa je bil tudi član nadzornih svetov družb Eti Izlake, Telekom Slovenije in NKBM. Trenutno še deluje kot član nadzornega sveta poslovne šole IEDC Bled.

Je član izvršnega odbora Evropske rokometne zveze (EHF) ter član izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije, kjer kandidira tudi za mesto predsednika. V rokometni zvezi Slovenije se mu mandat izteče sredi decembra, za novega pa ne bo kandidiral. Je častni konzul Kneževine Monako v Sloveniji in član izvršnega odbora Evropske Trilateralne komisije.

Je tudi prejemnik nagrade Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske dosežke (leta 2008), v istem letu pa je s strani predsednika Republike Francije prejel tudi priznanje Viteza nacionalnega reda za zasluge pri razvoju sodelovanja med Francijo in Slovenijo. Dvakrat je bil imenovan tudi na najuglednejšega managerja v državi (raziskava »Kline in partnerji«).

 

Prvo imenovanje na funkcijo: 17. 11. 2022

Konec funkcije/mandata: 17. 11. 2027

Suzana Bolčič Agostini, članica

Suzana Bolčič Agostini je univerzitetna diplomirana ekonomistka ter specialistka revidiranja,  z večletnimi vodstvenimi in nadzornimi izkušnjami v družbah z različnimi poslovnimi in lastniškimi modeli ter iz različnih dejavnosti.

Prve delovne izkušnje je dobila v takratni Banki Koper (današnji Intesa Sanpaolo) na področju kreditiranja gospodarskih družb in notranje revizije, zatem kot vodja računovodstva in pomočnica uprave v družbi Istrabenz, kot članica uprave v družbi Istrabenz plini ter članica uprave v času finančnega prestrukturiranja družbe Istrabenz. Zadnjih sedem let je bila direktorica srednje velikega inženirskega podjetja. Delovala je v nadzornih svetih oz. upravnih odborih družb Plinarna Maribor, Istrabenz Gorenje, Postojnska jama, Actual in Vinakoper.

Sedaj deluje kot samostojna podjetnica na področju svetovanja, mentorstva, coachinga in upravljanja nepremičnin.  Je tudi članica Sveta Zavoda UKC Ljubljana.

 

Prvo imenovanje na funkcijo: 17. 11. 2022

Konec funkcije/mandata: 17. 11. 2027

Revizijska komisija nadzornega sveta

Na podlagi Poslovnika o delu nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d. d., je nadzorni svet na svoji seji dne 28. 6. 2022  imenoval revizijsko komisijo v naslednji sestavi:

 

 • Mag. Ivan Simič, predsednik,
 • Karmen Dietner, članica,
 • Darinka Virant, zunanja članica.

NS SDH je na 8. korespondenčni seji sprejel sklep, da za zunanjo članico Revizijske komisije, z dnem 16. 7. 2021 ponovno imenuje gospo Darinko Virant. 

 

Izjava zunanje članice RK skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja 

Komisija za tveganja nadzornega sveta

Komisija za tveganja od 28. 6. 2022 deluje v naslednji sestavi:

 

 • Janez Vipotnik, predsednik komisije za tveganja,
 • Karmen Dietner, članica,
 • Darinka Virant, zunanja članica.

 

Izjava zunanje članice RK skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja 

Nominacijska komisija nadzornega sveta

Nominacijska komisija, ki jo sestavljajo vsi člani nadzornega sveta SDH, deluje v naslednji sestavi:

 

 • Janez Vipotnik, predsednik nominacijske komisije,
 • Karmen Dietner, članica,
 • mag. Ivan Simič, član,
 • Franc Bobinac, član,
 • Suzana Bolčič Agostini, članica.