Nadzorni svet

Nadzorni svet SDH skladno z ZSDH-1 sestavlja pet članov. 

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) sklep o imenovanju članov nadzornega sveta sprejme Državni zbor.

Marca 2023 je nadzorni svet SDH sprejel prenovljen Kodeks etike nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d. d.

Člani nadzornega sveta

Karmen Dietner, predsednica

Karmen Dietner je univerzitetna diplomirana ekonomistka. Ima dolgoletne vodstvene izkušnje kot tudi izkušnje iz nadzora večjih gospodarskih družb.

Svojo poslovno pot je začela kot revizorka in se nato ukvarjala z lastninskim preoblikovanjem podjetij. Leta 1998 je postala namestnica direktorja Slovenske odškodninske družbe. Sodelovala je v več nadzornih svetih: Mercator d. d., Luka Koper d. d., SKB banka d. d, Loterija Slovenije d. d.

Leta 2001 je sodelovala pri vzpostavljanju Pokojninske družbe A, kjer je kot članica uprave delovala do leta 2015, ko je postala predsednica uprave te družbe.

Ima tudi potrdilo o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in upravnega odbora. 

 

Prvo imenovanje na funkcijo: 19. 12. 2018

Konec funkcije/mandata: 19. 12. 2023

Izjava o neodvisnosti in o odsotnosti nasprotja interesov člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe

(kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države)

Franjo Bobinac, namestnik predsednice

Franjo Bobinac je slovenski gospodarstvenik in športni funkcionar z bogatimi mednarodnimi izkušnjami na različnih poslovnih področjih. Univerzitetni študij je dokončal na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, v Parizu pa je leta 1997 končal študij MBA na ESCP Business School.

Od leta 2018 dalje je podpredsednik v multinacionalki Hisense International Co., Ltd., ki je eden izmed vodilnih svetovnih proizvajalcev potrošniške elektronike in gospodinjskih aparatov, kjer pokriva področje globalnega marketinga in upravljanja blagovnih znamk za Skupino Hisense, ki je istega leta prevzela Gorenje.

Med letoma 2003 in 2019 je deloval kot predsednik uprave Skupine Gorenje, ki je v času njegovega vodenja vzpostavila nekatere ključne vzvode za mednarodno konkuriranje, vključno s postavitvijo proizvodnih kapacitet v Srbiji, razvojem novih tržnih poti, razvojem lastnih premijskih blagovnih znamk, prevzemom češkega proizvajalca štedilnikov Mora Moravia, nizozemskega specialista za vgradne aparate, Atag, ter švedskega proizvajalca pomivalnih in pralnih strojev Asko. Ima velike izkušnje s korporativnim upravljanjem, ki izhajajo tudi iz zelo razvejane in mednarodne lastniške strukture Skupine Gorenje v preteklosti. Dolgo vrsto let je bila namreč solastnik Gorenja tudi Mednarodna finančna korporacija kot del Svetovne banke.

Izkušnje ima tudi s predsedovanji in članstvi v nadzornih svetih. Kot predsednik nadzornih svetov je deloval v številnih povezanih podjetjih Skupine Gorenje, nekaj časa pa je bil tudi član nadzornih svetov družb Eti Izlake, Telekom Slovenije in NKBM. Trenutno še deluje kot član nadzornega sveta poslovne šole IEDC Bled.

Je član izvršnega odbora Evropske rokometne zveze (EHF) ter član izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije, kjer kandidira tudi za mesto predsednika. V rokometni zvezi Slovenije se mu mandat izteče sredi decembra, za novega pa ne bo kandidiral. Je častni konzul Kneževine Monako v Sloveniji in član izvršnega odbora Evropske Trilateralne komisije.

Je tudi prejemnik nagrade Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske dosežke (leta 2008), v istem letu pa je s strani predsednika Republike Francije prejel tudi priznanje Viteza nacionalnega reda za zasluge pri razvoju sodelovanja med Francijo in Slovenijo. Dvakrat je bil imenovan tudi na najuglednejšega managerja v državi (raziskava »Kline in partnerji«).

 

Prvo imenovanje na funkcijo: 17. 11. 2022

Konec funkcije/mandata: 17. 11. 2027

Izjava o neodvisnosti in o odsotnosti nasprotja interesov člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe

(kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države)

mag. Ivan Simič, član

Mag. Ivan Simič je davčni svetovalec, predavatelj, avtor in soavtor knjig in priročnikov o davkih, nekdanji direktor slovenske (2006 do 2008) in srbske (2013) davčne uprave, nekdanji član Fiskalnega svet Republike Slovenije (2009 – 2012), V letih 2009 in 2010 je bil tudi predsednik Nogometne zveze Slovenije in dvakrat (2008 in 2013) predsednik evropskega združenja davčnih uprav (IOTA). Končal je Pravno fakulteto v Ljubljani in magistrski študij davčnega prava na Pravni fakulteti v Mariboru.

V času, ko je bil direktor Davčne uprave Republike Slovenije (dve leti in pol) je bil uveden informativni izračun dohodnine, ukinjeno je bilo plačevanje upravnih taks v davčnih postopkih in uvedene so bile mnoge poenostavitve v poslovanju davčnega organa. Mnoge procesne poenostavitve in izboljšave kot tudi elektronsko poslovanje so bile uvedene tudi v Davčni upravi Republike Srbije v času njegovega vodenja (11 mesecev).

V letih 2006 – 2019 je bil, po izboru uporabnikov spletnega portala Tax-Fin-Lex, dvanajstkrat izbran za najuglednejšega davčnega strokovnjaka v Sloveniji. Leta 2013 pa je bil v organizaciji Evropskega združenja manager iz Sarajeva, izbran za »najuglednejšega davčnega strokovnjaka v jugovzhodni Evropi« in to za izjemni prispevek pri uvajanju pozitivnih sprememb v davčnih sistemih Republike Slovenije in Republike Srbije.

NALED – Nacionalna aliansa za lokalni ekonomski razvoj i RTS – Radiotelevizija Srbije sta ga leta 2013 izbrali za Reformatorja leta v Srbiji v kategoriji »Vodja upravnega organa« in to zaradi tega, ker je sprožil vitalne projekte in dal pobude, kako bi se poenostavili administrativni postopki davčnih prijav v Srbiji.

Je predsednik Davčno svetovalne zbornice Slovenije in večinski lastnik holdinga Skupina Simič & partnerji d. o. o., ki ima v lasti več družb, ki se ukvarjajo z davčnim svetovanjem, računovodstvom, izobraževanjem davčnih zavezancev in izdajanjem revije o davkih – DENAR.

 

Prvo imenovanje na funkcijo: 17. 7. 2020

Konec funkcije/mandata: 17. 7. 2025

 

Izjava o neodvisnosti in o odsotnosti nasprotja interesov člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe

(kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države)

Suzana Bolčič Agostini, članica

Suzana Bolčič Agostini je univerzitetna diplomirana ekonomistka ter specialistka revidiranja,  z večletnimi vodstvenimi in nadzornimi izkušnjami v družbah z različnimi poslovnimi in lastniškimi modeli ter iz različnih dejavnosti.

Prve delovne izkušnje je dobila v takratni Banki Koper (današnji Intesa Sanpaolo) na področju kreditiranja gospodarskih družb in notranje revizije, zatem kot vodja računovodstva in pomočnica uprave v družbi Istrabenz, kot članica uprave v družbi Istrabenz plini ter članica uprave v času finančnega prestrukturiranja družbe Istrabenz. Zadnjih sedem let je bila direktorica srednje velikega inženirskega podjetja. Delovala je v nadzornih svetih oz. upravnih odborih družb Plinarna Maribor, Istrabenz Gorenje, Postojnska jama, Actual in Vinakoper.

Sedaj deluje kot samostojna podjetnica na področju svetovanja, mentorstva, coachinga in upravljanja nepremičnin.  Je tudi članica Sveta Zavoda UKC Ljubljana.

 

Prvo imenovanje na funkcijo: 17. 11. 2022

Konec funkcije/mandata: 17. 11. 2027

Izjava o neodvisnosti in o odsotnosti nasprotja interesov člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe

(kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države)

Miro Medvešek, član

Miro Medvešek je univerzitetni diplomirani ekonomist z več kot tridesetletnimi delovnimi izkušnjami na področju finančnih trgov, bančništva in zavarovalništva. Svojo poslovno pot je začel kot borzni posrednik ter kasneje ustanovitelj in predsednik uprave borzno posredniške hiše Medvešek Pušnik, d. d. Kasneje je deloval kot vodja poslovanja z vrednostnimi papirji Zavarovalnice Triglav, d. d. ter direktor investicijskega bančništva in pooblaščenec uprave NLB, d. d. Trenutno je izvršni direktor družbe Commerce, d. d. ter direktor družb Svetovanje M, d. o. o. in MB Commerce Beograd, d. o. o.

Sodeloval je pri več projektih finančnega prestrukturiranja in prodaj družb. Ima obsežne izkušnje pri opravljanju nadzorne funkcije v več večjih slovenskih gospodarskih družbah – Mercator d. d., Intereuropa, d. d., kjer je prevzel tudi funkcijo predsednika revizijske komisije in Sava, d. d., kjer je del mandata opravljal funkcijo predsednika nadzornega sveta. Je tudi imetnik potrdila o usposobljenosti za ekspertnega člana nadzornega sveta.

 

Prvo imenovanje na funkcijo: 15. 12. 2022

Konec funkcije/mandata: 15. 12. 2027

 

Izjava o neodvisnosti in o odsotnosti nasprotja interesov člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe

(kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države)

Revizijska komisija nadzornega sveta

Na podlagi Poslovnika o delu nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d. d., je nadzorni svet imenoval revizijsko komisijo v naslednji sestavi:

 • mag. Ivan Simič, predsednik,
 • Suzana Bolčič Agostini, članica,
 • Darinka Virant, zunanja članica.

 

Izjava zunanje članice RK skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja 

Komisija za tveganja nadzornega sveta

Člani komisije za tveganja so:

 • Miro Medvešek, predsednik
 • Franjo Bobinac, član,
 • Darinka Virant, zunanja članica.

 

Izjava zunanje članice RK skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja 

Nominacijska komisija nadzornega sveta

Nominacijska komisija, ki jo sestavljajo vsi člani nadzornega sveta SDH, deluje v naslednji sestavi:

 • Franjo Bobinac, predsednik,
 • Karmen Dietner, članica,
 • mag. Ivan Simič, član,
 • Miro Medvešek, član,
 • Suzana Bolčič Agostini, članica.