Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 23. 8. 2022

Mag. Žiga Debeljak imenovan za predsednika uprave SDH

Danes, 23. avgusta 2022, se je na izredni seji sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), in soglasno imenoval mag. Žigo Debeljaka za novega predsednika uprave SDH. Mandat bo nastopil 1. septembra 2022, s tem dnem pa preneha mandat dr. Janezu Žlaku, ki je konec junija z NS SDH sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata.

Po sklenitvi sporazuma o predčasnem prenehanju mandata je nominacijska komisija NS SDH za imenovanje novega predsednika uprave SDH izvedla postopek nabora primernih kandidatov skladno z ZSDH-1 in na podlagi sodelovanja z mednarodno kadrovsko agencijo Profil, d. o. o.

Kadrovska agencija je oblikovala nabor več potencialnih kandidatov, ki so izrazili svoj interes za sodelovanje. Kandidati ožjega izbora so opravili strukturirane razgovore, kadrovska agencija in nominacijska komisija pa sta podali ocene kandidatov. Po opravljenih razgovorih in oceni kandidatov je nominacijska komisija, upoštevajoč izkušnje kandidatov, druge zakonsko določene pogoje za predsednika uprave SDH in merila za ugotavljanje in vrednotenje primernosti, nadzornemu svetu SDH predlagala mag. Žigo Debeljaka.

NS SDH je na podlagi poglobljene ocene kandidatov, upoštevajoč njihove strokovne, strateške, operativno-vodstvene, organizacijske in osebnostne kompetence ter tudi specifične kompetence potrdil predlog nominacijske komisije, naj bo za predsednika uprave SDH imenovan mag. Žiga Debeljak, ki bo mandat nastopil 1. septembra 2022.

Karmen Dietner, predsednica NS SDH, je po seji povedala: »SDH v prihajajočih mesecih stopa v izjemno intenzivne in strokovno zahtevne procese pripajanja DUTB k SDH, letnega načrtovanja upravljanja kapitalskih naložb za leto 2023 ter priprave strokovnih podlag za novo strategijo upravljanja. Mag. Žiga Debeljak ima bogate vodstvene izkušnje ter močan nabor strokovnega znanja in kompetenc, ki jih SDH potrebuje tako za uspešno izvedbo navedenih projektov kot tudi za nadaljnji razvoj institucije in ključne dejavnosti upravljanja v prihodnosti. Veselimo se sodelovanja z njim in mu želimo uspešno delo.«

Ob imenovanju je mag. Žiga Debeljak povedal: »Zahvaljujem se za izkazano zaupanje in se veselim nove poslovne vloge. Prepričan sem, da bomo s sodelavkami in sodelavci v SDH ter novimi, ki se nam bodo pridružili s prevzemom dejavnosti DUTB, uspešno in odgovorno uresničevali začrtane strategije upravljanja državnega premoženja v zelo zahtevnih in negotovih gospodarskih okoliščinah ter uveljavljali najboljše prakse korporativnega upravljanja v družbah s kapitalsko naložbo države.«

Mag. Žiga Debeljak (1971) je univerzitetni diplomirani inženir računalništva in magister poslovodenja in organizacije. Diplomiral je na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Ljubljani. Študij je nadaljeval na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je zaključil znanstveni magisterij poslovodenja in organizacije. Trenutno je zaposlen kot direktor Skupine Advico, ki se ukvarja s poslovnim in finančnim svetovanjem ter finančnimi in računovodskimi storitvami v Sloveniji in Srbiji. Pred tem je bil član uprave za finance v Skupini Gorenje, mednarodnem proizvajalcu gospodinjskih aparatov, in direktor holdinških družb Gorenje BeteiligungsgesmbH, Avstrija, in Gorenje Nederland BV, Nizozemska. Med letoma 2006 in 2012 je bil predsednik uprave Skupine Mercator, pred tem je bil član uprave za finance in ekonomiko Skupine Gorenje. Pred prihodom v Gorenje je bil direktor kontrolinga in računovodstva Skupine Mercator. Leta 2003 je pridobil strokovni naziv preizkušeni računovodja, leta 2009 pa še naziv pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, ki ju podeljuje Slovenski inštitut za revizijo. Mag. Žiga Debeljak ima izkušnje iz članstva v številnih nadzornih svetih finančnih družb in ima certifikat Združenja nadzornikov Slovenije. Bil je tudi višji predavatelj na področju poslovne ekonomije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je soavtor dveh knjig in več člankov s področja poslovnih financ in poslovne ekonomije.

 

Nadzorni svet s članom uprave Petrom Drobežem sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata

NS SDH je na izredni seji s članom uprave Petrom Drobežem sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata. Mandat mu preneha z 31. avgustom 2022.

NS SDH se je članu uprave zahvalil za dobro opravljeno delo v času opravljanja funkcije in mu zaželel nadaljnje uspešno delo na njegovi poslovni poti. S 1. septembrom 2022 bo torej uprava SDH dvočlanska, sestavljala jo bosta mag. Žiga Debeljak, predsednik uprave, in Janez Tomšič, član uprave. V tem trenutku tretji član uprave ni predviden.

Nazaj na novice