Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 28. 6. 2022

Nadzorni svet s predsednikom uprave dr. Janezom Žlakom sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata

Danes, dne 28. junija 2022, je Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH) s predsednikom uprave dr. Janezom Žlakom sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata. Mandat mu preneha z 31. avgustom 2022; s tem je zagotovljeno tudi nemoteno poslovanje in sprejemanje odločitev.

NS SDH se je predsedniku uprave zahvalil za dobro opravljeno delo v času opravljanja funkcije in mu zaželel nadaljnje uspešno delo na njegovi poslovni poti. NS SDH je zaradi predčasnega zaključka mandata naložil nominacijski komisiji NS, da izvede vse potrebne aktivnosti za imenovanje novega predsednika uprave SDH skladno z ZSDH-1.

Dr. Janez Žlak je po sklenitvi sporazuma povedal: »SDH sem vodil skozi hitro spreminjajoče gospodarske razmere, ki so vplivale na rezultate upravljanja portfelja SDH, vendar smo kljub zahtevnim okoliščinam uspeli izpolniti pričakovanja in preseči postavljene cilje upravljanja v letu 2021. Preko izdanih priporočil, priročnika za nadzorne svete in posodobitev kodeksa upravljanja smo v zadnjem obdobju bistveno nadgradili in izboljšali prakse korporativnega upravljanja, prav tako pa preko izraženih pričakovanj v LNU družbe spodbujali k trajnostnem poslovanju in zeleni transformaciji. Izpeljali smo tudi pomembne projekte na področju strategije turizma in z odločitvami podpirali strateške družbe pri uresničevanju svojih ciljev. Verjamem, da ima institucija močne strokovne temelje za nadaljnji razvoj in uspešnost upravljanja ter da so zagotovljeni primerni pogoji za nadaljnje dobro delo uprave. Ob zaključevanju mandata se za sodelovanje zahvaljujem vsem najpomembnejšim deležnikom SDH, s katerimi smo ves čas gradili konstruktivne odnose in jih vključevali v naše delo«. 

 

Nazaj na novice