Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 22. 3. 2022

Informacija s seje NS SDH z dne 22. marca 2022

Na redni seji se je sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki se je, med drugim, seznanil z ustno informacijo predsednice revizijske komisije o poteku redne seje revizijske komisije ter se seznanil s Priporočili SDH za sprejem politik prejemkov organov vodenja, ki jih je SDH javno objavil dne 16. marca 2022.

NS SDH se je seznanil še z Letnim poročilom o delu notranje revizije v letu 2021 ter s prenovljenimi akti notranje revizije SDH.

NS SDH je obravnaval poročilo uprave SDH o povečanih tveganjih zaradi geopolitičnih dogajanj v Evropi, ki bodo imela pomemben vpliv na poslovanje družb v upravljanju SDH, tako neposredno, kot posredno. Že dosedanji dvig in volatilnost cen energentov in surovin, splošen dvig cen (inflacija) ter motnje v dobavnih verigah so okrepile tveganja in vpliv na poslovanje družb. Kot v primeru krize zaradi epidemije koronavirusne bolezni covid-19, tudi v tem primeru vse družbe in stebri ne bodo enako prizadeti. Precej so se povečala tveganja za družbe, ki pomemben del svojih prihodkov oziroma nabav ustvarjajo na trgih Rusije, Belorusije in Ukrajine ali pa je njihovo poslovanje kako drugače vezano na te trge. Posreden vpliv bodo preko pritiska na stroške poslovanja čutile skoraj vse družbe, zlasti tiste, pri katerih pomemben del stroškov predstavljajo energenti in druge surovine, pri katerih je zaznana občutna rast cen. Zaradi sprejema nekaterih interventnih ukrepov za omilitev posledic vpliva visokih cen energentov bodo prizadeta tudi elektrodistribucijska podjetja (in nekatera druga v stebru energetike).

 

Nazaj na novice