Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 25. 4. 2018

Nakup poslovnega deleža v družbi Plinhold, d. o. o. je zaključen

SDH d. d. obvešča, da so bila danes uspešno izvedena vsa zaključna dejanja po Pogodbi o prodaji poslovnih deležev v družbah Geoplin d. o. o. Ljubljana in Plinhold d. o. o., sklenjeni dne 26. 7. 2017, med strankami Zavarovalnica Triglav d. d., Petrol d. d., Ljubljana in Republiko Slovenijo, ki jo zastopa Slovenski državni holding d. d.

Republika Slovenija je tako v družbi Plinhold d. o. o., ki ima v 100 % lasti družbo Plinovodi d. o. o., pridobila dodatni 7,84 % lastniški delež in sedaj njen skupni lastniški delež znaša 60,099 %.

Nazaj na novice