Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 27. 7. 2017

Podpisana pogodba o prodaji in nakupu poslovnih deležev v družbah Geoplin, d. o. o. in Plinhold, d. o. o.

Slovenski državni holding, d. d.  je dne 26. 7. 2017,  v imenu Republike Slovenije, z Zavarovalnico Triglav, d. d. in njeno odvisno družbo Salnal, d. o. o. (v 100 % lasti Zavarovalnice Triglav, d. d.) ter družbo PETROL, d. d., Ljubljana,  po dolgotrajnih pogajanjih uskladil in podpisal Pogodbo o prodaji in nakupu poslovnih deležev v družbah Geoplin, d. o. o. in Plinhold, d. o. o. Skupna vrednost kupnine, ki jo bo prejela Skupina Triglav, znaša 14,5 milijonov evrov. Transakcija bo zaključena po izpolnitvi odložnih pogojev.  

 

PETROL d. d., Ljubljana, bo kupil poslovna deleža družbe SALNAL d. o. o. v družbi GEOPLIN d. o. o. Ljubljana, Republika Slovenija pa bo kupila poslovni delež družbe SALNAL d. o. o. v družbi Plinhold d. o. o., ki je nastala z oddelitvijo Plinovodov, d.o.o. od Geoplina, d. o. o. in ki ima v 100 % lasti družbo Plinovodi d. o. o., ki je neodvisni operater prenosnega sistema (ITO) zemeljskega plina in lastnik celotnega slovenskega prenosnega omrežja zemeljskega plina.

 

Strategija upravljanja kapitalskih naložb države, ki jo je sprejel Državni zbor RS julija 2015, določa, da Geoplin po oddelitvi odvisne družbe Plinovodi postane pomembna naložba in še naprej izvaja tržno dejavnost trgovanja z zemeljskim plinom. Družba Plinovodi je strateška naložba Republike Slovenije, saj opravlja gospodarsko javno službo sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina.

Nazaj na novice