Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 31. 7. 2013

Aleksander Mervar ravna skladno z internimi akti in dobro prakso izogibanja nasprotij interesov

Namestnik predsednika nadzornega sveta Aleksander Mervar je dne 31. 7. 2013 na uredništvo Dnevnika naslovil sledeči zahtevek za objavo odgovora oz. prikaza nasprotnih dejstev:

 

V časopisu Dnevnik je bil dne 31. julija 2013, na strani 9 objavljen članek z naslovom »Mervar posegel v izbiro svojih nadzornikov«, ki vsebuje tudi nekatera netočna in zamolčana dejstva, zaradi česar članek neupravičeno meče slabo luč name osebno in tudi na družbo SOD.

 

Najprej je potrebno javnosti pojasniti, da čeprav se je celoten članek nanašal name osebno, se novinarki nista obrnili z nobenim vprašanjem, da bi imel kakršnokoli možnost argumentirano pojasniti zadeve.

 

Čeprav je Pravilnik o pogojih, postopkih in merilih z vrednotenjem za ugotavljanje primernosti kandidatov za člane organov nadzora gospodarskih družb, v katerih imata Slovenska odškodninska družba, d. d., in/ali Republika Slovenija kapitalsko naložbo javno objavljen na spletni strani SOD, novinarki nista uporabili javno dostopnih podatkov, ki se nanašajo na pristojnosti in delo tako nadzornega sveta (NS) kot akreditacijske komisije (AK) Slovenske odškodninske družbe, d. d. (SOD).

 

Novinarki sta zapisali, da »naj bi se v postopek aktivno vključil tudi predsedujoči nadzornemu svetu Soda Aleksander Mervar, ki pa je hkrati namestnik direktorja Elesa«. Družba SOD je novinarki odgovorila na vsa vprašanja in med drugim pojasnila tudi, da v fazi oblikovanja predlogov kandidatov za nadzornike ELES-a nisem sodeloval. Do sedaj tudi nisem predlagal niti enega kandidata za druge nadzorne svete, četudi imam po zgoraj omenjenih in javno objavljenih aktih to možnost. Novinarka je prejela tudi pojasnilo SOD-a, da sem že večkrat na sejah NS izjavil, da ne bom sodeloval pri razpravah in glasovanjih v primerih, ko bi lahko obstajalo nasprotje interesov. Seveda pa takšno ravnanje pričakujem tudi od ostalih članov NS in AK.

 

Kot trenutno prvi nadzornik SOD je povsem običajno, da se sestajam in komuniciram z upravo SOD po svoji presoji oziroma na prošnjo same uprave SOD. Tako je bilo tudi v ponedeljek, 29. 7. 2013, ko sem se sestal z upravo SOD, na njihovo željo in ne na mojo zahtevo, vendar ne v ELES-u, kot napačno poročata novinarki. Tema sestanka je bil sklic korespondenčne seje NS SOD, na kateri bi nadzorniki SOD potrjevali kandidatne liste za nadzornike v petih gospodarskih družbah. Pri pregledu osnutka zapisnika 5. korespondenčne seje AK SOD z dne 26. 7. 2013, sem predlog sklica seje zavrnil, saj sem ugotovil, da pri izvedbi korespondenčne seje niso bila spoštovana določila Poslovnika o delu AK, kateri je javno dostopen na www.sod.si.

 

Zakaj je bila seja AK dne 26. 7. 2013 izvedena na način, kot je bila, bo NS SOD ugotavljal na eni izmed prihodnjih sej ter, verjetno, zahteval od uprave SOD ustrezne ukrepe do tistih, ki so kršili interne predpise, bralci časopisa Dnevnik pa naj presojajo ali sem ravnal v nasprotju z jasno in javno objavljenimi pravili ali ne.

 

AK je korespondenčno sejo ponovila včeraj, 30. 7. 2013. Seja je bila po moji oceni izvedena pravilno. Po mojem trdnem prepričanju je ponovno glasovanje AK-ja sprožilo v določenem interesnem krogu paniko, vendar povsem brez potrebe, saj je AK zgolj posvetovalno telo uprave in NS in ni organ, ki odloča o tem, kdo bo ali kdo ne bo končni kandidat za nadzorni svet. AK izvede akreditacijo (izpolnjevanje predvsem splošnih pogojev) in nominacijo (izbor konkretnih kandidatov, kateri nabor mora biti praviloma večji, kot je prostih mest). Uprava SOD lahko predlog nominacije AK upošteva ali pa tudi ne, mora pa izbrati kandidate iz kroga akreditiranih kandidatov. Končno soglasje poda NS SOD.

 

Kot sem že pojasnil, v primeru ELES-a ne bom glasoval, tako da bo odločitev o temu, kdo bo član NS Eles v presoji  ostalih sedmih članov NS-ja.

 

Aleksander Mervar,

 

namestnik predsednika nadzornega sveta SOD

Nazaj na novice