Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 10. 6. 2015

Sklep skupščine Slovenskega državnega holdinga, d. d. - pripojitev PDP in sprememba Statuta SDH

Dne 8.6.2015 je na sedežu Vlade RS, Gregorčičeva 20, Ljubljana, potekala skupščina Slovenskega državnega holdinga, d.d., katere se je kot edina ustanoviteljica in delničarka družbe udeležila Republika Slovenija, zastopana po Vladi Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo je na podlagi sklepa Vlade RS in pooblastila zastopal generalni sekretar mag. Darko Krašovec.

 

Na skupščini so bili sprejeti naslednji sklepi:

 

1. Vlada Republike Slovenije soglaša s Pogodbo o pripojitvi opr. št. SV 291/15 z dne 23.3.2015 družbe PDP, Posebna družba za     podjetniško svetovanje, d.d., k Slovenskemu državnemu holdingu, d.d.

 

2. Vlada Republike Slovenije je na predlog uprave Slovenskega državnega holdinga, d.d., sprejela Spremembo Statuta

    Slovenskega državnega holdinga, d.d.

 

3. Na podlagi pooblastila, št. 02003-17/2014/3 z dne 18. septembra 2014, za izjavljanje volje Republike Slovenije kot edine

    delničarke ali edine družbenice v gospodarskih družbah mag. Darko Krašovec, generalni sekretar Vlade Republike Slovenije,

    pred notarjem izvede skupščino Slovenskega državnega holdinga, d. d., ter poskrbi za pripravo notarskega zapisnika tega

    sklepa v skladu z zahtevami Zakona o gospodarskih družbah.

Nazaj na novice