Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 4. 6. 2015

Slovenski državni holding bo za pridobitev soglasja za prodajo večinskega deleža družbe Telekom Slovenije, d. d., na pobudo članov nadzornega sveta sklical skupščino

Ljubljana, 4. junij 2015 –  Danes se je na svoji seji sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., (SDH), ki je obravnaval postopek prodaje večinskega deleža družbe Telekom Slovenije, d. d.. Nadzorni svet SDH in uprava SDH menita, da je v danih okoliščinah prodaja delnic v imetništvu SDH in Republike Slovenije primerna in ekonomsko utemeljena, vendar nadzorni svet SDH iz spodaj navedenih razlogov ne daje soglasja k prodaji družbe Telekom Slovenije, d. d.. Nadzorni svet SDH je zato predlagal upravi SDH, da skliče skupščino in ji predloži v soglasje Predlog za prodajo kapitalske naložbe RS in SDH v družbi Telekom Slovenije, d. d.

 

Uprava SDH bo na podlagi drugega odstavka 295. člena v povezavi s petim odstavkom 281. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) v čim krajšem času sklicala skupščino družbe in ji predložila v soglasje Predlog za prodajo kapitalske naložbe Republike Slovenije in Slovenskega državnega holdinga, d. d., v družbi Telekom Slovenije, d. d., iz naslednjih razlogov: prodajna pogodba vsebuje mehanizem razdelitve tveganj, povezanih s sodnimi spori in konkurenčnimi postopki, ki tečejo zoper družbo Telekom Slovenije in katerega sestavni del je tudi posebno jamstvo (t.i. »Indemnity«) RS za morebitne obveznosti družbe Telekom Slovenije in iz razloga nejasne opredelitve pravne narave strateškosti potencialnega investitorja naložbe v družbi Telekom Slovenije, kot izhaja iz dokumentov Vlade RS z dne 9. 5. 2013 in 13. 6. 2013 (Predlog sklepa o soglasju k odtujitvi naložb Republike Slovenije, Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Slovenske odškodninske družbe, d. d., Modre zavarovalnice, d. d., D.S.U, družbe za svetovanje in upravljanje, d. o. o., in Posebne družbe za podjetniško svetovanje, d. d., in Dodatnih pojasnil k Predlogu sklepa).

 

SDH ocenjuje, da bi v primeru soglasja skupščine SDH k Predlogu za prodajo kapitalske naložbe RS in SDH v družbi Telekom Slovenije, d. d., družba Telekom Slovenije, d. d., dobila odgovornega lastnika z dobrimi izkušnjami iz sektorja telekomunikacij, ki lahko omogoči obsežna vlaganja v razvoj Telekomove telekomunikacijske infrastrukture in omrežja za zagotavljanje najvišje kakovosti širokopasovnih fiksnih in mobilnih omrežij za slovenske zasebne in poslovne uporabnike, s čimer bo podpiral slovensko konkurenčnost v regiji in širše v Evropi. 

Nazaj na novice