Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 3. 6. 2015

Revidirano letno poročilo družbe in skupine Slovenski državni holding za leto 2014 z mnenjem nadzornega sveta

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., je na svoji 10. redni seji dne 19. 5. 2015 obravnaval in sprejel revidirano letno poročilo družbe in skupine Slovenski državni holding za poslovno leto 2014.

 

Letnemu poročilu družbe in skupine Slovenski državni holding za leto 2014, ki je bilo objavljeno na Seo-netu in na spletni strani družbe dne 29. 4. 2015, je dodano poročilo nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d. d., ki ga je le-ta pripravil na podlagi določb 282. člena Zakona o gospodarskih družbah, ter odpravljena administrativna napaka in je v revizorjevem poročilu na strani 58 besedna zveza »slovenski računovodski standardi« nadomeščena z besedno zvezo »mednarodni standardi računovodskega poročanja kot jih je sprejela EU«.

 

Revidirano letno poročilo družbe in skupine Slovenski državni holding za leto 2014 z mnenjem nadzornega sveta

Nazaj na novice