Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 21. 5. 2015

Pojasnilo javnosti glede zaključka postopka prodaje družbe Telekom Slovenije, d. d.

Slovenski državni holding, d. d., (SDH) je prejel izboljšano, končno ponudbo sklada Cinven za nakup večinskega deleža družbe Telekom Slovenije, d. d.. SDH ponudbo še proučuje, pogajanja s potencialnim kupcem pa še niso zaključena.  SDH bo pred sprejemom odločitve o prodaji v naslednjih dneh pridobil še dodatno dokumentacijo. V kolikor bo ocenjeno, da so ponujeni pogoji sprejemljivi, bo pristopil h končnemu usklajevanju vseh elementov prodajne pogodbene dokumentacije, nato pa bo na tej podlagi sprejeta končna odločitev uprave in NS SDH.

 

Glede na zahtevnost in kompleksnost postopka bo odločitev SDH sprejeta predvidoma v roku dveh tednov, o čemer bo SDH obvestil javnost.

Nazaj na novice