Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 20. 5. 2015

Slovenski državni holding preučuje možnost izdaje obveznic

Slovenski državni holding, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana, na podlagi 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov obvešča javnost, da družba Slovenski državni holding, d.d., v skladu s politiko razpršitve virov financiranja  preučuje možnosti za izdajo obveznic. Odločitev izdajatelja o dejanski izdaji obveznic, obliki obveznic, natančni višini obrestne mere in skupni nominalni vrednosti izdaje bo sprejeta upoštevajoč tržne pogoje in interes vlagateljev.

 

Za svetovanje pri potencialni izdaji obveznic in organizacijo srečanj z investitorji je Slovenski državni holding, d.d. pooblastil družbe Alta Skupina d.d., Alta Invest d.d. in Nova Ljubljanska banka d.d., ki imajo med domačimi finančnimi družbami največ referenc pri izdajah dolžniških vrednostnih papirjev. 

Nazaj na novice