Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 29. 4. 2015

Objava revidiranega nekonsolidiranega in konsolidiranega letnega poročila

Slovenski državni holding, d.d., objavlja revidirano nekonsolidirano in konsolidirano nepotrjeno letno poročilo za poslovno leto 2014. Potrjeno letno poročilo bo družba objavila naknadno po obravnavi na nadzornem svetu družbe.

 

Letno poročilo SDH 2014

Nazaj na novice