Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 23. 4. 2015

Prodaja 10% deleža SDH v družbi ČZP Večer, d. d.

Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je dne 20. aprila 2015 na podlagi javnega poziva za zbiranje ponudb  za nakup delnic ali poslovnih deležev, ki je bil objavljen 4. marca 2015, z družbo Dober Večer, d. o. o., kot kupcem sklenil pogodbo o prodaji 25.592 delnic, ki predstavljajo 10% delež kapitala izdajatelja ČZP Večer, d. d.

 

Kupnina za 10% delež je znašala 99.808,80 EUR. 

Nazaj na novice