Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 30. 8. 2013

Sporazum o skupnem nastopu

Slovenska odškodninska družba, d. d., je v svojem imenu ter kot zakonita zastopnica Republike Slovenije z delničarji družbe Telekom Slovenije, d. d., in sicer s Kapitalsko družbo pokojninskga in invalidskega zavarovanja, d. d., Pozavarovalnico Sava, d. d., in Zavarovalnico Triglav, d. d., dne 29. 8. 2013 podpisala Sporazum o skupnem nastopu pri prodaji delnic družbe Telekom Slovenije, d. d., ki skupaj predstavljajo 72,75% osnovnega kapitala družbe Telekom Slovenije, d. d.

 

Nazaj na novice