Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 2. 4. 2015

Imenovanje novih članov kadrovske komisije SDH

Uprava SDH je z dnem 1. 4. 2015 za nove člane kadrovske komisije SDH imenovala Majo Fesel Kamenik, Jagodo Vitez in Luko Gaberščika.

 

Dne 21. 11. 2014 je uprava SDH na spletni strani SDH objavila odprti javni razpis za člana kadrovske komisije SDH, s katerim je pozvala k prijavi kandidate, ki izpolnjujejo pogoje za člana kadrovske komisije.

 

V skladu z 48. členom Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) imenuje uprava SDH kadrovsko komisijo, ki je njeno posvetovalno telo, in ki na podlagi zakona in Politike upravljanja SDH opravi izvedbene postopke pridobivanja kandidatov za člane nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države, postopke vrednotenja teh kandidatov in postopke njihove akreditacije.

 

Za dobo štirih (4) let je uprava SDH z dnem 1. 4. 2015 za nove člane kadrovske komisije SDH imenovala Majo Fesel Kamenik, Jagodo Vitez in Luko Gaberščika.

 

Maja Fesel Kamenik je po izobrazbi univ. dipl. psihologinja in magistrica managementa (MBA). Zaposlena je v HRM, d. o. o. – Upravljanje človeških virov in razvoj vodenja kot partner in direktor družbe. Njeno področje delovanja je upravljanje človeških virov in iskanje ter selekcija ključnih kadrov. Družba HRM, d. o. o., je članica mednarodne mreže za iskanje vodstvenih funkcij INAC Global executive search.

 

Jagoda Vitez je po izobrazbi univ. dipl. filozofinja in magistrica znanosti, smer Management. Zaposlena je na Komisiji za preprečevanje korupcije kot višja svetovalka za integriteto in preventivo. V sklopu delovnih nalog se ukvarja predvsem s prepoznavanjem tveganj, tako korupcijskih kot tudi drugih ter z iskanjem rešitev za odpravo oziroma obvladovanje ugotovljenih tveganj.

 

Luka Gaberščik je po izobrazbi univ. dipl. pravnik. Dela kot odvetnik v odvetniški družbi Brulc, Gaberščik in Kikelj o. p., d. o. o.. Pokriva področje gospodarskega, delovnega in javnega prava, s posebnim poudarkom na mednarodnih gospodarskih odnosih ter neposrednih tujih investicijah.

 

Z dnem imenovanja novih članov kadrovske komisije uprava SDH odpokliče dosedanje člane začasne kadrovske komisije: dr. Andreja Baričiča, mag. Antona Travnerja in Januška Šefmana.

Nazaj na novice