Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 31. 3. 2015

Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2014

Slovenski državni holding, d. d., (SDH) objavlja nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za obdobje januar - december 2014.

 

Nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za leto 2014 bo SDH dne 31. 3. 2015 predložil Agenciji za javnopravne evidence in storitve Republike Slovenije za potrebe državne statistike.

 

Nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi za leto 2014

Nazaj na novice