Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej ESSO 24. 3. 2015

Informacija z 2. seje Ekonomsko socialnega strokovnega odbora SDH

Ekonomsko socialni strokovni odbor (ESSO) je na svoji drugi seji obravnaval dokument Relevantne določbe Socialnega sporazuma za obdobje 2015-2016 in možnost vključitve teh določb v Politiko upravljanja SDH ter osnutek Strategije upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in predlagal upravi, da preuči pripombe oziroma predloge ESSO in vključitev le-teh v navedena dokumenta. Obravnaval je tudi Priporočila in pričakovanja SDH družbam v lasti države v delu, ki se nanaša na optimizacijo stroškov dela v letu 2015, ter predlagal upravi spremembe v zvezi z višino izplačila regresa.

 

Tekom razprave je bil ESSO predstavljen povzetek strokovnih pravnih mnenj pravnih svetovalcev in mnenj Komisije za preprečevanje korupcije ter Pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto SDH glede morebitnega obstoja konfliktov interesov finančnih svetovalcev Citigroup Global Markets Limited in Lazard Freres SAS. V nadaljevanju seje pa se je ESSO seznanil tudi z Informacijo o prodajnih aktivnostih kapitalskih naložb v imetništvu SDH in naložb v neposrednem oz. posrednem imetništvu Republike Slovenije ter Informacijo o stanju in pomembnejših aktivnostih pri upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije in SDH.

Nazaj na novice