Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 24. 3. 2015

Obvestilo o sklenitvi pogodbe o pripojitvi družbe PDP, d. d.

Slovenski državni holding, d.d., kot prevzemna družba, je dne 23.3.2015 z družbo PDP, Posebna družba za podjetniško svetovanje, d.d., kot prevzeto družbo, sklenil pogodbo o pripojitvi. Prevzemna družba zaradi pripojitve imetniku delnic prevzete družbe ne bo zagotovila delnic v prevzemni družbi in menjalno razmerje ni določeno, saj je edini delničar prevzete družbe prevzemna družba. Zaradi navedenega se osnovni kapital prevzemne družbe ne bo spremenil.

 

Pogodba o pripojitvi je sklenjena pod odložnim pogojem, in sicer začne veljati, ko skupščini obeh pogodbenih strank sprejmeta sklep o soglasju k sklenitvi pogodbe.

Nazaj na novice