Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 18. 3. 2015

Informacija s seje nadzornega sveta SDH z dne 18. 3. 2015

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., (v nadaljevanju NS SDH) se je na današnji seji seznanil z Informacijo o stanju in pomembnejših aktivnostih pri upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH na dan 28. 2. 2015 in s pregledom skupščin na dan 6.3.2015 ter z Informacijo o prodajnih aktivnostih kapitalskih naložb v imetništvu SDH in naložb v neposrednem oz. posrednem imetništvu RS,  na dan 28. 2. 2015. Na seji je NS SDH obravnaval tekoče zadeve in dal soglasja za nadaljevanje potrebnih operativnih korakov za izvedbo prodajnih postopkov in tudi postopkov upravljanja.

 

V nadaljevanju se je NS SDH seznanil s predlogom Strategije upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije. Prav tako se je seznanil tudi s Poslovnikom o delu Ekonomsko socialnega strokovnega odbora (ESSO) in z Navodilom o vodenju seznama družb s kapitalsko naložbo države, poročanju o poslih in vodenju evidence poslov z naložbami in poročanju pooblaščencu o poslih z naložbam (več o Navodilu tu)

 

Nazaj na novice