Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Obvestila pooblaščenca 30. 6. 2022

Zavezanci za poročanje Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) o premoženjskem stanju

Dolžnost poročanja premoženjskega stanja ob nastopu in prenehanju funkcije ali dela

Zavezanci preko portala e-Uprava poročajo podatke o premoženjskem stanju v celoti KPK takoj oziroma v enem mesecu po nastopu in prenehanju funkcije oziroma dela ter leto dni po prenehanju funkcije oziroma dela.

Dolžnost poročanja sprememb premoženjskega stanja

Zavezanec mora KPK :

  • vsako spremembo osebnih podatkov iz prve (osebno ime), pete (funkcija ali delo, ki ga opravlja) in sedme alineje (druge funkcije ali dejavnosti, ki jih opravlja) prvega odstavka 42. člena ZIntPK sporočiti v roku 30 dni po nastanku spremembe,

 

  • vsako spremembo v premoženjskem stanju pa najkasneje do 31. januarja v naslednjem letu po nastanku spremembe **.

Pri enotah premoženja se sprememba premoženja skladno z drugim odstavkom 42. člena ZIntPK prijavi le, če presega določeno vrednost**. Zavezanec je tako kot spremembo dolžan prijaviti povečanje premoženja, s katerim doseže prag za prijavo posamezne vrste premoženja, pri že prijavljenih enotah premoženja pa sporoči spremembo, ko se premoženje poveča ali zmanjša za več kot 10.000 evrov. V primeru, da zavezanec nima sprememb oz. jih ima pod pragom, o njih ne poroča.

Način poročanja

Poročanje o premoženjskem stanju ter sporočanje sprememb se izvede preko portala e-Uprava. Obrazec za spremembo premoženjskega stanja vsebuje tudi možnost navedbe razloga povečanja premoženja.

Podrobnejša pojasnila

Podrobnejša pojasnila so dostopna na spletnih straneh KPK (https://www.kpk-rs.si/za-zavezance/obrazci/prijava-premozenjskega-stanja), pojasnila boste našli tudi v rubriki odgovori na pogosta vprašanja.

KPK je v pomoč zavezancem izdal tudi sistemska pojasnila na področju poročanja o premoženjskem stanju, ki so na voljo na naslovu : https://www.kpk-rs.si/kpk/wp-content/uploads/2022/06/Sistemsko-pojasnilo-o-nadzoru-nad-premozenjskim-stanjem-2022.pdf

Nazaj na novice