Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Obvestila pooblaščenca 2. 2. 2015

Obvestilo pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto

Obveščamo vas, da je uprava SDH na svoji 27. redni seji, dne 28. 1. 2015, sprejela naslednje akte:

s katerimi ureja: način zagotavljanja sledljivosti iz drugega odstavka 7. člena ZSDH-1, ki določa, da mora biti komuniciranje med SDH, državnimi organi in drugimi osebami javnega prava sledljivo; način obveščanja pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto (pooblaščenec) o nejavnih stikih in vodenju registra nejavnih stikov v skladu s tretjim odstavkom 57. člena ZSDH-1; način poročanja pooblaščencu o prejetih darilih in vodenju registra daril v skladu s tretjim, petim in šestim odstavkom 61. člena ZSDH-1 .

 

Zavezanci za poročanje so

- člani organov družbe (skupščina, nadzorni svet, uprava in ekonomsko socialni strokovni odbor),

- zaposleni SDH,

- člani kadrovske komisije in člani posvetovalnih teles SDH,

- člani delovnih skupin družbe,

- družinski član zgoraj navedenih oseb, v kolikor sprejme darilo v zvezi z delom osebe v SDH ali položajem osebe v SDH.

Zavezanec za poročanje je tudi družinski člani zgoraj navedenih oseb, v kolikor sprejme darilo v zvezi z delom osebe v SDH ali položajem osebe v SDH. Družinski član je oseba, kot je opredeljeno v 8. točki 2. člena ZSDH-1, in sicer so to osebe v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do kateregakoli kolena, v stranski vrsti do četrtega kolena in osebe v zakonski zvezi ali svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza prenehala ali ne, ter skrbniki ali skrbnice, posvojitelji ali posvojiteljice in posvojenci ali posvojenke. Po ZSDH-1 se zunajzakonska skupnost in registrirana istospolna partnerska skupnost obravnavati smiselno enako kakor zakonska zveza.

 

Kratek povzetek oziroma obrazložitev navodil: tu.

Nazaj na novice