Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 19. 1. 2015

Obvestilo o nakupu delnic družbe PDP, d. d., v imetništvu Kapitalske družbe, d. d.

Slovenski državni holding, d. d., (SDH) je dne 19. 1. 2015 s Kapitalsko družbo, d. d.,  sklenil  pogodbo o nakupu 1.322.037 delnic družbe PDP, d. d., kar predstavlja 66,04 % delež družbe PDP, d. d.. Na podlagi sklenjene pogodbe bo SDH Kapitalski družbi, d. d., nakazal kupnino v višini 5.705.000 EUR. Po izvedeni preknjižbi delnic bo SDH povečal lastniški delež v družbi PDP, d. d. na 100 %. Takoj po pridobitvi 100 % lastniškega deleža družbe PDP bo SDH nemudoma pričel z aktivnostmi za pripojitev PDP k SDH.

Nazaj na novice