Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 10. 12. 2014

Informacija s seje nadzornega sveta SDH z dne 9. 12. 2014

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., se je na seji dne 9. 12. 2014 seznanil s potekom prodajnih postopkov v družbah NKBM, d. d., in Telekom Slovenija, d. d..

 

Nazaj na novice