Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 18. 12. 2013

Izbran pravni svetovalec pri prodaji delnic družbe Telekom Slovenije, d. d.

Slovenska odškodninska družba, d. d., je dne 18. 12. 2013 z odvetniško družbo White & Case v sodelovanju z odvetniško pisarno Ulčar & partnerji sklenila pogodbo o pravnem svetovanju pri prodaji delnic družbe Telekom Slovenije, d. d.

 

Dne 6. 11. 2013 je Slovenska odškodninska družba, d. d., (SOD) v imenu in za račun vseh strank prodajnega konzorcija za prodajo delnic v družbi Telekom Slovenije, d. d., poslala pravnim pisarnam vabilo za oddajo ponudb za pravno svetovanje v postopku prodaje delnic družbe Telekom Slovenije, d. d.

 

Glede na oceno SOD, da bodo v postopku potrebne pravne storitve z relativno širokega pravnega področja (nacionalno pravo s širšega področja gospodarskega in civilnega prava, mednarodno gospodarsko pravo in pravo EU), in glede na to, da gre za zelo pomembno prodajno transakcijo, je bilo vabilo poslano uglednim domačim in tujim pravnim pisarnam.

 

V roku je prispelo sedem pravilnih ponudb.

 

V postopku izbora pravnega svetovalca je sodeloval finančni svetovalec Citigroup, ki je med drugim izdelal analizo in podal oceno prispelih ponudb.

 

Po opravljenih predstavitvah ponudnikov, ki so se uvrstili v ožji izbor, in po izvedenih pogajanjih o bistvenih elementih pogodbe o svetovanju, se je SOD odločil, da za pravno svetovanje pri prodaji družbe Telekom Slovenije, d. d., izbere ponudnika White & Case v sodelovanju z odvetniško pisarno Ulčar & partnerji.

Nazaj na novice