Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 12. 11. 2014

Informacija s seje nadzornega sveta SDH z dne 12. 11. 2014

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., (v nadaljevanju NS SDH) se je na današnji seji seznanil z Informacijo o stanju in pomembnejših aktivnostih pri upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH na dan 31. 10. 2014, s pregledom skupščin na dan 3.11.2014, z informacijo o prodajnih aktivnostih kapitalskih naložb v imetništvu SDH, d. d., in  naložb v neposrednem oz. posrednem imetništvu RS na dan 31. 10. 2014, z javnim razpisom za člane Kadrovske komisije uprave SDH, d. d. in z rezultati poslovanja SDH za obdobje od januarja do septembra 2014.

 

NS SDH je podal soglasje k imenovanju pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto.

Nazaj na novice