Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 24. 10. 2014

Obvestilo o odkupu kapitalskih naložb v imetništvu D.S.U., d.o.o., v skladu z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu

Slovenski državni holding, d.d., je dne 24.10.2014 z družbo D.S.U., d.o.o.  sklenil  pogodbe o odkupu kapitalskih naložb v imetništvu DSU, d.o.o., v skladu z 81. členom Zakona o Slovenskem državnem holdingu. Slovenski državni holding, d.d., bo od družbe DSU, d.o.o., pridobil naložbe, ki so prikazane v naslednji tabeli:

 

Zap. Št.

Kapitalska naložba

Delež (v %)

Št. delnic

1

Cimos, d.d.

6,90

1.149.441

2

Geoplin, d.o.o.

0,05

 

3

Adria turistično podjetje, d.o.o.

12,24

 

4

Varnost sistemi, d.o.o.

9,74

 

5

KDD, d.d.

9,62

50

6

Zavarovalnica Triglav, d.d.

0,03

5.916

7

Banka Celje, d.d.

0,54

2.778

8

GIO, d.o.o. - v likvidaciji

30,04

 

9

Dekorativna, d.o.o. - v likvidaciji

100,00

 

10

IPOZ Trbovlje, d.o.o. - v likvidaciji

1,20

 

11

Tovarna dušika Ruše, d.o.o. - v likvidaciji

95,76

 

12

ZLIT Združena lesna industrija Tržič, d.o.o. - v stečaju

100,00

 

     * Delnice družbe PDP, d. d., so že bile prenesene na Slovenski državni holding,d.d., zato niso vključene v tabelo.

 

Na podlagi sklenjenih pogodb bo Slovenski državni holding, d. d., kupnino za kapitalske naložbe DSU, d. o. o., poravnal na naslednji način:

  • s solastniškim deležem Slovenskega državnega holdinga, d.d., na poslovni stavbi Smelt v vrednosti 3.352.000 EUR in
  • z denarnim nakazilom v višini 1.724.125,20  EUR.
Nazaj na novice