Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 8. 10. 2014

Informacija s seje nadzornega sveta SDH z dne 8. 10. 2014

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., (v nadaljevanju NS SDH) se je na današnji seji seznanil z Informacijo o stanju in pomembnejših aktivnostih pri upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH na dan 30. 9. 2014 in pregledom skupščin na dan 30. 9. 2014 ter z Informacijo o prodajnih aktivnostih kapitalskih naložb v imetništvu SDH in naložb v neposrednem oz. posrednem imetništvu RS, na dan 20. 9. 2014.

 

V skladu z ZSDH-1 je NS SDH dal soglasje k Predlogu za odkup kapitalskih naložb v imetništvu DSU.

 

NS SDH se je seznanil tudi z nekaterimi sprejetimi internimi akti in sklepi sej Revizijske komisije in Komisije za tveganja. 

Nazaj na novice