Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 4. 9. 2014

Sklenjena je Mandatna pogodba s pravnim svetovalcem pri prodaji 72,88 % deleža v družbi Cinkarna Celje, d. d.

Slovenski državni holding, d. d., je dne 25. 8. 2014, kot eden izmed prodajalcev družbe Cinkarne Celje, d. d., (SDH delež 11,41% družbe Cinkarna Celje) sklenil Mandatno pogodbo s pravnim svetovalcem Odvetniki Šelih & partnerji, o.p., d. o. o..

 

Pri prodaji 72,88 % deleža v družbi Cinkarna Celje, d. d., sodelujejo tudi Modra zavarovalnica, d. d., KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Družba za upravljanje in terjatev bank, d. d., NKBM, d. d., Alpen Invest, d. o. o., in Banka Celje, d. d., vsi kot prodajalci.

 

Postopek izbora pravnega svetovalca sta v imenu celotnega prodajnega konzorcija vodila Modra zavarovalnica, d. d. in KD Skladi, d. o. o..

 

Po pregledu in oceni ponudb, ter po izvedenih pogajanjih o bistvenih elementih pogodbe o pravnem svetovanju, se je konzorcij prodajalcev odločil, da za pravno svetovanje v postopku prodaje delnic družbe Cinkarna Celje, d. d., izbere odvetniško pisarno Odvetniki Šelih & partnerji, o.p., d. o. o..

Nazaj na novice