Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 4. 8. 2014

Sklep skupščine družbe Slovenski državni holding, d. d.

Dne 29. 7. 2014 je na sedežu Vlade RS, Gregorčičeva 20, Ljubljana, potekala skupščina Slovenskega državnega holdinga, d. d., katere se je kot edina ustanoviteljica in delničarka družbe udeležila Republika Slovenija, zastopana po Vladi Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo je na podlagi sklepa Vlade zastopala namestnica generalne sekretarke mag. Miranda Groff Ferjančič.

 

Na skupščini je bil sprejet naslednji sklep:

 

1.) Razveljavi se 2. točka Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 90000-1/2013/11 z dne 3. 7. 2014.

 

2.) 3. točka Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 90000-1/2013/11 z dne 3.7.2014 se spremeni tako, da se glasi: 

»3. Vlada Republike Slovenije kot skupščina Slovenskega državnega holdinga, d.d. predlaga upravi Slovenskega državnega holdinga, d.d. da v najkrajših mogočih predpisanih rokih skliče izredno skupščino Nove Ljubljanske banke, d.d. (v nadaljnjem besedilu: NLB) in popolni sestavo nadzornega sveta NLB.«

 

3.) 5. točka Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 90000-1/2013/11 z dne 3.7.2014 se spremeni tako, da se glasi: 

»5. Vlada Republike Slovenije predlaga upravi Slovenskega državnega holdinga, d.d., da preveri obliko vložka Agrokorja, d.o.o., v Mercator in skladnost tega vložka s predhodno podanimi zavezami prevzemnika.«

 

4.) Vlada Republike Slovenije se je seznanila s sklepom nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d.d. št. 10 z dne 14.7.2014. 

Nazaj na novice