Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 4. 8. 2014

Obvestilo o spremembi naziva Slovenska odškodninska družba, d. d., v Slovenski državni holding, d. d.

Dne 11. 6. 2014 je stopil v veljavo Statut Slovenskega državnega holding, d. d. Od tega dne dalje se namesto firme Slovenska odškodninska družba, d. d., uporablja firma Slovenski državni holding, d. d., skrajšana firma družbe je SDH, d. d., prevod firme je Slovenian Sovereign Holding, skrajšani prevod firme pa SSH.

Nazaj na novice