Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 4. 8. 2014

Obvestilo o nakupu delnic družbe PDP, d. d., v imetništvu D.S.U., d. o. o.

Slovenski državni holding, d. d., je dne 31. 7. 2014 z družbo D. S. U, d. o. o., sklenil  pogodbo o nakupu 269.693 delnic družbe PDP, d.d., kar predstavlja 13,47 % delež družbe PDP, d. d..

 

Na podlagi sklenjene pogodbe bo Slovenski državni holding, d. d., družbi D. S. U., d. o. o., nakazal kupnino v višini 1.130.000 EUR. Po izvedeni preknjižbi delnic bo Slovenski državni holding, d. d., povečal lastniški delež v družbi PDP, d. d., na 33,96 %. 

Nazaj na novice