Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 14. 7. 2014

Informacija s seje nadzornega sveta SDH

(Ljubljana, 14.7.2014) Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga d.d. (v nadaljevanju SDH) je na današnji seji opravil celovito razpravo o sprejetem sklepu Vlade RS kot skupščine SDH ter se seznanil s pravnimi mnenji, ki jih je pridobila uprava SDH. Po proučitvi prejetih pravnih mnenj je nadzorni svet soglasno sprejel sklep, da uprava z mnenji seznani skupščino SDH in ji predlaga dopolnitve sklepa, najkasneje do konca tega meseca.

 

NS SDH se je seznanil tudi z Informacijo o upravljanju kapitalskih naložb na dan 30. 6. 2014 in pregledom skupščin na dan 14. 7. 2014, z Informacijo o prodajnih aktivnostih kapitalskih naložb v imetništvu SDH, d. d., in  naložb v neposrednem oz. posrednem imetništvu RS na dan 30. 6. 2014.

 

Slovenski državni holding d.d.

Nazaj na novice