Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 23. 8. 2013

Pismo nadzornemu svetu Luke Koper

Slovenska odškodninska družba, d. d. (SOD) je danes, dne 23. 8. 2013, na nadzorni svet družbe Luke Koper naslovila pismo z izrazi zaskrbljenosti ob problematiki imenovanja predsednika uprave Luke Koper, ki smo ji priča zadnje dni. V pismu je SOD izrazila tudi pomembna pričakovanja do nadzornega sveta v smeri najvišje stopnje odgovornosti in skrbnosti vestnega in poštenega gospodarstvenika.

Luka Koper predstavlja eno največjih in strateško pomembnih slovenskih podjetij, ki je pomemben zaposlovalec. Dejavnost Luke Koper ima pomembne neposredne in posredne učinke na slovensko gospodarstvo in ustvarja visoko dodano vrednost. V ustvarjanju pomembnih multiplikativnih učinkov pristaniške dejavnosti se kaže zato izjemen pomen Luke Koper za slovensko gospodarstvo in rast, ustvarjanje blaginje ter delovnih mest. Slovenska odškodninska družba (SOD) zato zadnje dogodke v zvezi z imenovanjem predsednika uprave družbe Luka Koper, d. d. spremlja z veliko zaskrbljenostjo.

Skladno s pristojnostjo nadzornega sveta, ki jo določa Zakon o gospodarskih družbah, je izbor novega predsednika uprave predvsem velika odgovornost članov obstoječega nadzornega sveta Luke Koper, d. d. Glede na trenutne razmere v družbi, SOD v prihodnje pričakuje, da bo novi predsednik uprave vreden zaupanja vseh deležnikov in bil sposoben eno najpomembnejših družb popeljati na pot uresničevanja razvojne vizije in strategije, ki bi pomenila tudi večjo dodano vrednost za obstoječe delničarje.

SOD kot upravljavec te pomembne naložbe Republike Slovenije zato od nadzornih svetov vseh družb v imetništvu RS in SOD, kot tudi od nadzornega sveta Luke Koper, pričakuje transparenten in vnaprej določen postopek s strokovnimi izhodišči, za selekcijo kandidatov pa bi moral biti pripravljen kompetenčni model, ki je primeren za individualno družbo, v tem primeru za pomembno logistično podjetje. Še posebej je pomembno, da so postopki vodeni strokovno in v zaščito vseh strokovnjakov, ki v takih procesih sodelujejo.

Pričakujemo, da bo nadzorni svet z najvišjo stopnjo odgovornosti in z vso potrebno skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika za predsednika uprave imenoval izkušeno strokovno osebo z jasno vizijo in ambiciozno strategijo, ki bo kos sodobnim izzivom poslovanja, ki bo znala ter zmogla uveljaviti začrtane cilje, v družbi ustvariti vrednoto odličnosti na vseh nivojih poslovanja in ustvariti zdrave temelje za nadaljnji razvoj v korist vseh njenih deležnikov. SOD zato upravičeno pričakuje, da bo družba tudi v prihodnje krepila prepoznavnost blagovne znamke ter ugled stabilnega in konkurenčnega podjetja, ki je družbeno odgovorno, mednarodno usmerjeno in opravlja odlične pretovorne storitve.

 

Slovenska odškodninska družba, d. d.

Nazaj na novice