Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 19. 6. 2014

Informacija s seje nadzornega sveta SDH

Dne 19. junija 2014 se je na redni seji sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., (NS SDH).

 

NS SDH se je seznanil z Informacijo o upravljanju kapitalskih naložb na dan 30. 5. 2014 in pregledom skupščin na dan 18. 6. 2014, z Informacijo o prodajnih aktivnostih kapitalskih naložb v imetništvu SDH, d. d., in  naložb v neposrednem oz. posrednem imetništvu RS na dan 30. 5. 2014, s postopkom prodaje Letrika, d. d., ter tudi s stališči Vlade RS v zvezi s prodajnim postopkom PS Mercator.

 

Nazaj na novice