Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 11. 6. 2014

Slovenski državni holding, d. d., je polno zaživel

Danes, 11 . 6. 2014 je registrsko sodišče izdalo sklep o vpisu statuta Slovenskega državnega holdinga, d. d., (SDH) v sodni register. V skladu z ZSDH-1 je zagotovljeno nadaljevanje vseh pooblastil, pristojnosti, pravic in odgovornosti pred preoblikovanjem Slovenske odškodninske družbe, d. d., (SOD). Prav tako pa SDH prevzema tudi vse naloge, ki jih je doslej opravljala SOD.

 

SDH si bo tudi v prihodnje prizadeval slediti najvišjim strokovnim in etičnim standardom. SDH bo opravljal pomembno in zahtevno vlogo korporativnega upravljanja naložb v neposredni in posredni lasti SDH in Republike Slovenije ter poravnaval vse obveznosti upravičencem v denacionalizaciji in po drugih zakonih.

 

Nazaj na novice