Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 11. 6. 2014

Sprejet Statut Slovenskega državnega holdinga, d. d.

Ljubljana, 11. 6. 2014 - Dne 9. 6. 2014 je na sedežu Vlade RS, Gregorčičeva 20, Ljubljana, potekala skupščina Slovenske odškodninske družbe, d. d.. Na skupščini je Vlada RS sprejela besedilo Statuta Slovenskega državnega holdinga, d. d., (SDH). Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut Slovenske odškodninske družbe, d. d., z dne 29. 8. 2013.

 

Prisotna notarka je včeraj priglasila vpis Statuta SDH v sodno/poslovni register Slovenije. Statut SDH bo začel veljati z dnem, ko bo registrsko sodišče izdalo sklep o vpisu, o čemer bomo nemudoma obvestili vse zainteresirane javnosti.

 

Na skupščini dne 9. 6. 2014 so bili sprejeti še naslednji sklepi:

  1. Vlada RS se je seznanila z revidiranim nekonsolidiranim Letnim poročilom Slovenske odškodninske družbe, d. d., za leto 2013 in revidiranim konsolidiranim Letnim poročilom Skupine Slovenska odškodninska družba leto 2013.
  2. Vlada RS je podelila razrešnico:
  • upravi v sestavi mag. Tomaž Kuntarič, Krešo Šavrič in Matjaž Jauk za poslovno leto 2013;
  • upravi v sestavi Igo Gruden, Nada Drobne Popovič in mag. Peter Ješovnik za poslovno leto 2013;
  • upravi v sestavi mag. Tomaž Kuntarič, Matej Matej Pirc in Matej Runjak za poslovno leto 2013;
  • nadzornemu svetu v sestavi Nuša Ferenčič, Andrej Cunder, Zlatko Alibegovič, Igor Maher, Stane Seničar, Andrej Pristovnik in Pavel Gorišek za poslovno leto 2013;
  • nadzornemu svetu v sestavi Nuša Ferenčič, Andrej Cunder, Zlatko Alibegovič, Radivoj Nardin, Martin Bratanič, Andrej Pristovnik, Simona Razvornik Škofič, Miran Škof in Pavel Gorišek za poslovno leto 2013;
  • nadzornemu svetu v sestavi Otmar Zorn, predsednik, Aleksander Mervar, podpredsednik, Stane Seničar, Samo Lozej, Roman Dobnikar, Nives Cesar, Simona Razvornik Škofič, Pavel Gorišek in Miran Škof za poslovno leto 2013.
  1. Za revizorja Slovenske odškodninske družbe, d.d. za poslovno leto 2014 skupščina imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija, d. o. o., iz Ljubljane.
Nazaj na novice