Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 28. 5. 2014

Informacija s seje nadzornega sveta SOD

Dne 28. maj 2014 se je na redni seji sestal nadzorni svet Slovenske odškodninske družbe, d. d. (NS SOD) v razširjeni sestavi v skladu z določili ZSDH-1. NS SOD se je seznanil z Informacijo o poslovanju družbe, z Informacijo o upravljanju kapitalskih naložb na dan 30. 4. 2014, s pregledom skupščin na dan 20. 5. 2014,  z Informacijo o prodajnih aktivnostih družb v imetništvu Slovenske odškodninske družbe, d. d., (SOD) in naložb v neposrednem oz. posrednem imetništvu RS na dan 30. 4. 2014.

 

NS SOD se je prav tako seznanil z aktivnostmi glede preoblikovanja SOD v SDH. Vse pravne podlage, ki so bile potrebne za prehod iz SOD na SDH je SOD že pripravila in tudi proaktivno deluje v smeri njihovega čim prejšnjega sprejetja.

 

Nazaj na novice