Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 9. 5. 2014

Obvestilo o preknjižbi delnic družbe Salus, d. d.

Na podlagi veljavne zakonodaje in Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, objavlja Slovenska odškodninska družba, d. d., naslednje sporočilo:

 

Slovenska odškodninska družba, d. d., je dne 7. 5. 2014 na podlagi Pogodbe o prodaji delnic družbe Salus, d. d., preknjižila 10.693 delnic družbe Salus, d. d., na kupca, družbo Salus, promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d. d..

Nazaj na novice