Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 10. 4. 2014

Sklenjena je Mandatna pogodba s finančnim svetovalcem pri prodaji 72,88 % deleža v družbi Cinkarna Celje, d. d.

Slovenska odškodninska družba, d. d., je dne 8. 4. 2014, kot eden izmed prodajalcev družbe Cinkarne Celje, d. d., sklenila Mandatno pogodbo s finančnim svetovalcem Daiwa Corporate Advisory Limited (DC Advisory). Pri prodaji 72,88 % deleža v družbi Cinkarna Celje, d. d., sodelujejo tudi Modra zavarovalnica, d. d., NKBM, NLB, Banka Celje,  NFD 1 mešani fleksibilni podsklad in KD skladi, kot prodajalci.

 

Reference DC Advisory so na področju finančnega svetovanja obsežne in kvalitetne.

 

Z Mandatno pogodbo finančni svetovalec DC Advisory s skrbnostjo dobrega strokovnjaka prevzema svetovanje pri prodaji delnic v družbi Cinkarna Celje, d. d.. Obveznosti finančnega svetovalca so predvsem, da predlaga najustreznejšo metodo in čas izvedbe prodaje, predlaga in organizira postopek izbire kupca, pripravi podrobno časovnico postopka prodaje, predlaga in povabi vse perspektivne kupce, pripravi vso potrebno dokumentacijo v postopku prodaje, predlaga izbor ožjega kroga kupcev, koordinira potek skrbnega pregleda, koordinira in skupaj s prodajalci izvede pogajanja s perspektivnimi kupci, poda predlog za izbiro kupca, poda predlog dejanj, ki so potrebna za sklenitev in realizacijo posla prodaje, idr.

 

SOD s podpisom Mandatne pogodbe s finančnim svetovalcem DC Advisory tako nadaljuje z aktivnostmi v zvezi s prodajo družbe Cinkarne Celje, d. d., v skladu s sklepom Državnega zbora z dne 21. 6. 2013.

 

Slovenska odškodninska družba, d. d.

Nazaj na novice