Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 2. 4. 2014

Matej Pirc novi predsednik uprave Slovenske odškodninske družbe, d. d.

Uprava Slovenske odškodninske družbe si bo z novim predsednikom še naprej prizadevala za delovanje po najvišjih standardih korporativnega upravljanja ter dosledno izplačevanje odškodnin upravičencem

 

(Ljubljana, 2. 4. 2014) Vodenje uprave Slovenske odškodninske družbe, d. d., (v nadaljevanju SOD), je z dnem 1. 4. 2014 prevzel Matej Pirc. Na mesto predsednika uprave prihaja s položaja člana uprave, kamor je bil imenovan 15. 5. 2013. Dosedanji član uprave Matej Runjak, ki je bil na to mesto imenovan 8. 5. 2013, ostaja na tem položaju.

 

Matej Pirc vodenje SOD iz rok Tomaža Kuntariča prevzema v času, ko so tik pred zaključkom postopki sprejetja prenovljenega Zakona o Slovenskem državnem holdingu. Po tem zakonu se bo Slovenska odškodninska družba dokončno preoblikovala v Slovenski državni holding. SOD je prve korake v smeri preoblikovanja začel izvajati že v letu 2012, torej po sprejetju prvotnega Zakona o SDH. Med ključnimi, ki so zelo povečali obseg delovanja SOD, je bil prevzem upravljanja vseh kapitalskih deležev v lasti RS. Na podlagi soglasja, ki ga je k odtujitvam naložb v lasti Republike Slovenije junija 2013 podal Državni zbor RS, je SOD intenzivno vključen tudi v postopke prodaje deležev omenjenih podjetij. Obenem pa je že vse od ustanovitve zavezan k izvajanju poplačil upravičencem do odškodnin v skladu z zakonodajo RS.

 

Matej Pirc je ob prevzemu nalog predsednika uprave povedal: »SOD skozi proces preoblikovanja postaja eden ključnih dejavnikov na področju upravljanja premoženja v Sloveniji, kar nam posledično nalaga veliko odgovornost. SOD bo, kot do sedaj, v skladu s svojim poslanstvom zagotavljal nemoteno izplačevanje odškodnin upravičencem. Posebna pozornost bo namenjena koncentriranemu upravljanju naložb Republike Slovenije, s ciljem doseganja stabilnega lastništva in trajnostnega maksimiranja donosnosti in vrednosti teh naložb za doseganje gospodarskih in razvojnih ciljev ter ciljev javnega interesa, v skladu z usmeritvami in odločitvami lastnika. Ob tem bo naša naloga pripraviti vse potrebno, da bo proces preoblikovanja v Slovenski državni holding potekal nemoteno. V SOD-u so zaposleni vrhunski strokovnjaki. Znanja in izkušnje nam dajejo odlične temelje za to, da v prostoru korporativnega upravljanja umestimo SDH kot strokovnega, odgovornega in transparentnega upravljavca naložb. Želim si, da nam z dobrim delom uspe uveljaviti SDH kot subjekt, ki s svojim zgledom narekuje načela integritete delovanja gospodarskih družb v Sloveniji.«

Nazaj na novice