Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 2. 7. 2013

Sodelovanje Slovenske odškodninske družbe, d. d. v 3. vpisnem krogu postopka ponudbe novih delnic družbe Pozavarovalnica Sava, d.d.

Na podlagi veljavne zakonodaje in Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, objavlja Slovenska odškodninska družba, d.d., naslednje sporočilo:           

 

Slovenska odškodninska družba, d.d., je v 3. vpisnem krogu postopka ponudbe novih delnic družbe Pozavarovalnica Sava, d.d., vpisala 535.714 novih delnic in dne 2.7.2013 vplačala prodajno vrednost teh delnic v skupnem znesku 3.749.998 EUR.

 

Informacija bo od 2.7.2013  dalje objavljena na spletni strani družbe www.so-druzba.si.

 

Slovenska odškodninska družba

 

Uprava

Nazaj na novice