Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 2. 4. 2014

Prodaja družbe Telekom Slovenije, d. d.

Ljubljana, 2. 4. 2014 - Slovenska odškodninska družba, d. d., je dne 2. 4. 2014 v imenu Republike Slovenije, Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Pozavarovalnice Sava, d. d., Zavarovalnice Triglav in v svojem imenu(»prodajalci«) v tujem in slovenskem mediju objavila Obvestilo o vabilu k oddaji izjave o interesu za morebitni nakup 4.754.523 rednih, imenskih kosovnih delnic ("delnice"), ki predstavljajo 72,75% delež osnovnega kapitala družbe Telekom Slovenije, d.d. ("Telekom Slovenije"), ki so trenutno v lasti prodajalcev ("transakcija").

Pisma o nameri glede prodaje delnic v okviru transakcije so dodatno podpisali še drugi delničarji, ki imajo skupaj v lasti 185.270 delnic, kar predstavlja 2,83% delež osnovnega kapitala družbe Telekom Slovenije. Dodatne delnice skupaj z deležem prodajalcev predstavljajo 75,58% delež osnovnega kapitala družbe Telekom Slovenije.

 

Celotno besedilo vabila k oddaji izjave o interesu ("vabilo"), ki vsebuje podrobne podatke o zahtevah za predložitev izjave o interesu in druge zadeve v zvezi s postopkom, je na voljo na spletni strani Slovenske odškodninske družbe, d. d., (www.so-druzba.si), na zahtevo zainteresirane stranke pa bo posredovano tudi s strani strokovnjakov družbe Citigroup Global Markets Limited. Predstavitveni dokument v zvezi s Telekomom Slovenije ("teaser")  bo prav tako posredovan na zahtevo.

 

Prodajalci vabijo zainteresirane stranke, da izrazijo interes za sodelovanje v večstopenjskem postopku izbora prednostnega ponudnika v transakciji z oddajo izjave o interesu, kakor je opredeljena v vabilu, in ki ji je priložena določena dokumentacije ("izjava o interesu").

 

Rok za oddajo izjave o interesu je 23. april 2014.

Nazaj na novice