Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 28. 3. 2014

Sklenjena Pogodba o prodaji delnic družbe Salus, d. d.

Slovenska odškodninska družba, d. d., je dne 25. 3. 2014 z družbo Salus, promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d. d., kot kupcem sklenila Pogodbo o prodaji 10.693 delnic družbe Salus, promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d. d., po ceni 290 EUR za delnico. Pogodba o prodaji delnic je sklenjena pod odložnim pogojem in stopi v veljavo z dnem, ko bodo delničarji skupščine družbe Salus, promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d .d. sprejeli sklep o umiku delnic po določbah o zmanjšanju osnovnega kapitala, v skladu s sedmo alinejo 1. odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Nazaj na novice